Navigace

Obsah

Komunitní projekty

Komunita (z lat. cum – spolu, mezi sebou a munere – darovat) je společenství živých bytostí, které sdílejí určitou oblast (omezenou prostorově, jejich společnými zájmy apod.). Komunitu charakterizuje zejména sdílená vzájemná interakce, vycházející například ze společných potřeb nebo zájmů.

Tolik z Wikipedie. V našem reálném světě komunitu představují lidé, kteří se semknou kolem cíle, kterého chtějí dosáhnout. Staří, mladí, různého zaměření a nadání. Komunity mohou vznikat různé, jejich cíle také.

Cílem může být uspořádání nějaké akce (sportovní, společenské apod.), vytvoření či zušlechtění nějakého místa, které bude sloužit nejen této komunitě (veřejná prostranství, atraktivní nebo i úplně obyčejné plácky) apod.

Parta lidí (komunita) např. pro své město (větší komunitu) vymyslí a zrealizuje něco šikovného. Tomu říkáme projekt. A přehled projektů, které byly v Klimkovicích zrealizovány nebo probíhají, je uveden níže.

Veřejná prostranství

parcik_logoParčík

Projekt Parčík je historicky prvním komunitním projektem v Klimkovicích. U jeho zrodu stálo Rodinné centrum Želvička a výsledkem je dětské hřiště a relaxační zóna pro dospělé nyní v majetku města, tedy volně přístupné a naše.

Více informací

 

 

logo_studankyStudánky

Město Klimkovice získalo dotaci z Moravskoslezského kraje na další komunitní akci - revitalizaci studánek. Jedná se o komunitní akci, tedy takovou, na jejíž přípravě i realizaci se podílí kromě města i veřejnost – dobrovolníci, nadšenci, ti, kteří mají zájem a chtějí se do dění ve svém městě připojit.
                           Více informací