Navigace

Obsah

Město Klimkovice

Klimkovice se nacházejí v těsné blízkosti Ostravy. Dějiny města sahají do 2. poloviny 14. století. Na první pohled zaujmou typickou siluetou bizarní věže kostela a starobylého zámku. Součástí města jsou části Josefovice, Václavovice a Hýlov. Na území katastru Klimkovic se nacházejí Sanatoria Klimkovice - lázeňský areál se rozkládá v lesnaté krajině v krásné přírodní scenérii s výhledem na panorama Beskyd. Dnešní Klimkovice jsou se svými více než 4 400 obyvateli rozvíjejícím se městem s cílem přizpůsobit se požadavkům a úrovni lázeňských měst.

Novinky na tomto webu

11.08.2020

Česká televize - informace o přeladění signálů

Aby Česká televize poskytla svým divákům dostatek času na přeladění, spustila vysílání v novém standardu DVB-T2 již v březnu roku 2018, a to na 26. kanálu. Obyvatelé domácností, kteří stále přijímají signál z končící platformy DVB-T, mohou na nový standard přeladit již nyní.  

Detail Aktuality ve městě

10.08.2020 - 09.09.2020

Bytový pořadník k 1. 8. 2020

Detail Úřední deska

05.08.2020

Kino Panorama prodává vstupenky on-line

Kino Panorama Klimkovice má za sebou další krok ke standardům 21. století a již nyní si můžete vstupenky kupovat on-line ze svého křesla. Web je zatím v trochu zkušebním provozu, ale funguje, zkuste to: http://www.mujbijak.cz/klient-3010/kino-450 nebo kis.mesto-klimkovice.cz / KINO PANORAMA KLIMKOVICE. Těšíme se na vás od 17. 8. 2020 v našem kině!

Detail Aktuality ve městě

04.08.2020 - 20.08.2021

Rozpočtové opatření č. 14/2020

Detail Úřední deska

04.08.2020 - 26.08.2021

Rozpočtové opatření č. 15/2020

Detail Úřední deska

04.08.2020 - 13.08.2020

Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva

Detail Úřední deska

03.08.2020

Nepůjde elektřina na Václavovicích 19. 8. 2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Klimkovice/Václavovice dne 19.08.2020 v 7:30 až 18:30 hodin. Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/odstavky. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Detail Aktuality ve městě

03.08.2020 - 31.12.2020

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

Detail Úřední deska

30.07.2020

Nabídka pracovního místa

Městský úřad ve Studénce vyhlašuje výběrové řízení č. 5/2020 „Referent/referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku“

Detail Aktuality ve městě

27.07.2020

Elektrotaxi mimo provoz

Od 1.srpna do 9. srpna 2020 nebude možné využít služeb Elektrotaxi z důvodu čerpání plánované dovolené řidičky

Detail Aktuality ve městě

23.07.2020 - 08.08.2021

Rozpočtové opatření č. 13/2020

Detail Úřední deska

22.07.2020

Nabídka pracovního místa

MŠ Čavisov hledá kvalifikovanou učitelku -Plný úvazek na období 09/2020 – 08/2021 (jedná se o zástup za mateřskou dovolenou) Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Puschová, ředitelka MŠ – 736 153 335, e-mail: danielapuschova@seznam.cz

Detail Aktuality ve městě

22.07.2020

Revize kotlů na tuhá a plynná paliva

Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. bude v sobotu 1. 8. 2020 provádět v našem městě revize kotlů, kontroly a čištění komínů na tuhá a plynná paliva. Zájemci se mohou objednat telefonicky na tel. čísle 608 748 989.

Detail Hlášení v městském rozhlase

21.07.2020

OPATŘENÍ TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Č. 5/2020

Úřední hodiny Městského úřadu v Klimkovicích v podmínkách mimořádných opatření při epidemii v souvislosti s Mimořádným opatřením č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Čl. I Opatření V souvislosti s Mimořádným opatřením č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 17. 7. 2020 z důvodu nárůstu počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje, z důvodu vzniku nových lokálních ohnisek nákazy a s ohledem na nutnost ochrany života a zdraví osob včetně občanů města Klimkovic a zaměstnanců MěÚ Klimkovice s cílem zabránit případnému rozšíření nákazy, a to mj. omezením osobního kontaktu úředních osob (zaměstnanců) s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň, a to s upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před kontaktem osobním. Zůstávají však zachovány úřední hodiny Městského úřadu v Klimkovicích pro veřejnost v obvyklém rozsahu: pondělí a středa: 08:00 – 11:30 hodin a 12:30 – 17:00 hodin. V těchto stanovených časech je možné realizovat podání a vyřizovat úřední záležitosti, avšak pokud možno po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání (kontakty uvedeny na webu města Klimkovic). Po příchodu před prosklené dveře úřadu žadatel /účastník řízení/klient oznámí svůj příchod zvonkem na dveřích. Následně bude kontaktován zaměstnankyní správního odboru a po sdě-lení úřední záležitosti mu tato zaměstnankyně zavolá příslušného zaměstnance, s nímž na vyhraze-ném pracovišti vyřídí svou záležitost. Při těchto kontaktech je povinnost užívat veškeré osobní ochranné pomůcky včetně ochranných roušek, respirátorů nebo ochranných štítů a příp. i rukavic. Jednání bude vedeno výhradně přes bezpečnostní ochranné sklo, na místě jednání nesmí být v tutéž dobu více než 2 osoby (jednající občan a úředník MěÚ) a je bezpodmínečně nutné dodržovat minimální rizikovou vzdálenost obou osob 2 m (vyjma rodinných příslušníků). Veškerá obvyklá podání občanů bude možno i nadále činit přednostně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, e-mailem a telefonicky. Nařizuji dodržovat ve všech prostorách MěÚ zvýšená hygienická opatření k minimalizaci rizika koro-navirové infekce v souvislosti s výkonem práce (povinné používání všech dostupných osobních ochranných prostředků). Čl. II. Povinnosti zaměstnanců Všichni zaměstnanci Městského úřadu v Klimkovicích jsou povinni se řídit tímto opatřením. Čl. III. Účinnost Toto opatření nabývá účinnosti dnem 22. 7. 2020 od 06:00 hod. do odvolání V Klimkovicích 21. 7. 2020 Ing. Bc. Ladislav Vašek tajemník MěÚ Klimkovice

Detail Koronavirus

21.07.2020

Mimořádné opatření č. 15/ 2020 KHS Ostrava

Mimořádné opatření č.15/2020 Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě, s účinností od 17. 7. 2020 do odvolání.

Detail Koronavirus