Navigace

Obsah

Město Klimkovice

Klimkovice se nacházejí v těsné blízkosti Ostravy. Dějiny města sahají do 2. poloviny 14. století. Na první pohled zaujmou typickou siluetou bizarní věže kostela a starobylého zámku. Součástí města jsou části Josefovice, Václavovice a Hýlov. Na území katastru Klimkovic se nacházejí Sanatoria Klimkovice - lázeňský areál se rozkládá v lesnaté krajině v krásné přírodní scenérii s výhledem na panorama Beskyd. Dnešní Klimkovice jsou se svými více než 4 400 obyvateli rozvíjejícím se městem s cílem přizpůsobit se požadavkům a úrovni lázeňských měst.

Novinky na tomto webu

18.04.2019 - 04.05.2019

Oznámení o zahájení řízení - medvěd hnědý

Detail Úřední deska

18.04.2019 - 04.05.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Detail Úřední deska

17.04.2019

Studénka - nález psa

Nepostrádá někdo pejska? V úterý dne 16.04.2019 se potuloval na ul. Poštovní ve Studénce tento malý pejsek. Pokud by někomu chyběl, prosím kontaktujte MěP Studénka, tel. 556 402 279 nebo Ing. Ďulákovou 725 481 397. Pejsek byl umístěn do Městského útulku pro psy Radar na ul. Polské.

Detail Aktuality ve městě

16.04.2019

Uzavírka Lagnovské ulice z důvodu rekonstrukce včetně chodníku

V době od 23. 4. 2019 do 27. 4. 2019 bude ulice Lagnovská, v úseku od silnice II/647 ul. Čs. armády z důvodu rekonstrukce uzavřena v délce 128 m. /viz přiložené mapky/

Detail Aktuality ve městě

16.04.2019

Nalezený pes

https://www.utulekosa.cz/l/baron-ev-c-1186/?fbclid=IwAR2VUtsv7lC9FtpmHg8f6A_homwrQWwFQW2INsm9LwFm_dzMybqdR25a984

Detail Aktuality ve městě

16.04.2019 - 24.04.2019

Informace o konání 6. zasedání zastupitelstva

Detail Úřední deska

16.04.2019 - 02.05.2019

Harmonogram odkalování potoků

Detail Úřední deska

15.04.2019

Porucha na vodovodní síti v místní části Mexiko - 16. 4. 2019

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy Číslo poruchy: 83920 Obec: Vřesina Skut. zahájení: Plán. zahájení orientačně: 16.04.2019 07:00 Plán. ukončení orientačně: 16.04.2019 20:00 Dotčená oblast: Klimkovice - pouze místní část Mexiko Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení a následně pojezd cisterny v oblasti Sdělení pro odběratele: V období výluky může dojít ke zhoršení tlakových poměrů ve vodovodní síti, hlavně ve výše položených místech obce. Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.

Detail Aktuality ve městě

15.04.2019 - 01.05.2019

Oznámení záměru výpůjčky nemovitých věcí

Detail Úřední deska

12.04.2019

Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice pořádá v sobotu 4. května 2019 Sběr železného šrotu. V případě zájmu o odvoz šrotu kontaktujte telefonicky : Radek Langer - 604 282 809 Ondřej Mika - 724189 240

Detail Aktuality ve městě

12.04.2019

Vesnické sportovní hry - volejbal

Město Klimkovice hledá do svého týmu Vesnických sportovních her VOLEJBALISTY, pro turnaj, který proběhne 1. 6. 2019 v Krásném Poli. Zájemci, hlaste se u Petra Večerky na tel. 725 353 043.

Detail Aktuality ve městě

11.04.2019

Nabídka pracovního místa

Sanatoria Klimkovice přijmou na hlavní pracovní poměr pokojskou. Bude se jednat jak o ranní tak v případě potřeby odpolední směny. Zájemkyně se můžou hlásit buď osobně, emailem: kariera@sanklim.cz , nebo telefonicky na čísle 556 422 122.

Detail Aktuality ve městě

05.04.2019

Pošta Klimkovice - důležité upozornění

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude v pondělí 15. dubna 2019 Pošta v Klimkovicích UZAVŘENA.

Detail Aktuality ve městě

05.04.2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 16. 4. 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Klimkovice/Josefovice, které se bude konat: Dne 16.04.2019 od 7:30 do 16:30 na těchto ulicích a č.p.: Čs. armády 8 , 402 , 416 , 418 , 474 , 494 , 501 , 918 , E15 , parc.č. 1712/1 , parc.č. 1715 Lagnovská 394 , 396 , 397 , 399 , 403 , 405 , 426 , 451 , 461 , 478 , 492 , 669 , 763 , 784 , 810 , 811 , 900 , parc.č. 1669/2 , parc.č. 84 U Barevny 459 , 463 V Lipkách 253 , 436 , 467 , parc.č. 93 , parc.č. 95

Detail Aktuality ve městě

05.04.2019

Uzavírka tunelu Klimkovice 8. 4. - 12. 4. 2019

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodlo podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích takto: Na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“), doručené dne 7. 3. 2019, se p o v o l u j e I. částečná uzavírka tunelu Klimkovice na dálnici D1 (km 364,6–347,7) za účelem provádění pravidelné údržby a servisu, a to a) uzavírka levé tunelové trouby v termínu 8. 4. 2019, 00:15 hod.–10. 4. 2019, 00:00 hod.; provoz bude veden v režimu 0/1+1, b) uzavírka pravé tunelové trouby v termínu 10. 4. 2019, 00:15 hod.–12. 4. 2019, 00:00 hod.; provoz bude veden v režimu 1+1/0, II. úplná uzavírka tunelu Klimkovice na dálnici D1 (km 364,6–347,7) za účelem realizace a odstranění přechodné úpravy provozu, a to v termínech a) dne 8. 4. 2019, 00:00–00:15 hod., za účasti Policie České republiky (dále jen „PČR“), b) dne 10. 4. 2019, 00:00–00:15 hod., za účasti PČR, c) dne 12. 4. 2019, 00:00–00:15 hod, za účasti PČR

Detail Aktuality ve městě

05.04.2019 - 05.04.2022

Veřejnosprávní smlouva - TJ SOKOL Klimkovice

Detail Úřední deska

04.04.2019

Plánované přerušení dodávky elektřiny 15. 4. 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Klimkovice, které se bude konat: Dne 15.04.2019 od 7:30 do 15:30 na těchto ulicích a č.p.: Čs. legií 222 , 37 , 39 , 40 , 41 , 42 , 45 , 46 Hradilova 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 Komenského 109 , 110 , 111 , 112 , 129 , 147 , 160 , 223 , 237 , 240 , 241 , 307 , 310 , 376 , 967 , parc.č. 165 Křížkovského 115 , 117 , 167 , 195 , 224 , 269 , 34 , 534 , 74 , 908 Lidická 72 Na Valech 268 , 66 , 66 Nádražní 856 , 857 , 858 , 859 , 860 Náměstí 21 , 30 , 31 , 32 , 35 , 36 , 47 , 48 , 49 , 50 , 63 , 64 , 65 , 66 , 68 , 69 , 70 , 71 Ostravská 11 , 43 , 98 , 99 Poštovní 33 Resnerova 26 , 27 , 28 , 29 Rybniční 390 , 391 , 472 , 489 Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Detail Aktuality ve městě