Menu
Město Klimkovice
Klimkovice

Znaky města

Znak města

klimkovice_znakKlimkovice byly na město povýšeny po roce 1383. Městský znak měl tehdy při založení města získat jeho zakladatel a zároveň i královský komorník Beneš I. z rodu Pánů z Kravař. Existence městského znaku s českým dvouocasým lvem je doložena dochovaným pečetním obrazem z poloviny XV. století. Později se podoba znaku v detailech ještě více pozměňovala. Pečetidlo z roku 1628 kupříkladu obsahovalo lva jednoocasého (markvartického), přičemž konečnou verzi znaku užívanou do dnešních dnů, se stal červený štít se stříbrným dvouocasým korunovaným lvem se zlatou zbrojí na zeleném návrší. Symboliku lva lze hledat snad v souvislosti s původním německým názvem města „Königsberg“neboli „Králův vrch“. Jako město královské však Klimkovice nikdy v minulosti nevystupovaly, a tak český lev ve znaku byl spíše snad znamením pocty a oddanosti zakladatele města svému českému králi. Přítomnost zeleného návrší, které původně nebylo součástí znakového štítu, mohlo být vedeno snahou o vyjádření místa dřívějšího založení původní osady, což také druhá část německého názvu města slovně potvrzuje.

Znak města Klimkovic lze použítavat pouze se souhlasem města Klimkovic.

Prapor města

vlajka_smallSvůj prapor jako symbol soudržnosti a pospolitosti má město Klimkovice od roku 2002. Rada města na zasedání dne 5.června 2001 doporučila podobu praporu z předložených šesti variant ve výběrovém řízení. Na podzim téhož roku schválilo s konečnou platností podobu praporu města i Zastupitelstvo města Klimkovic. Podoba praporu vychází z již popsaného historického znaku města: list praporu tvoří dva stejně veliké vodorovné pruhy – červený a zelený a uprostřed bílý dvouocasý lev se žlutou korunou a zbrojí. Heraldický návrh řešení praporu provedl Mgr. Jan Tejkal, z firmy Heraldická tvorba Ostrava. Dne 14.května roku 2002 v budově Parlamentu ČR v Praze převzal starosta Klimkovic ing. Pavel Malík v doprovodu místostarosty města ing. Petra Večerky z rukou předsedy Poslanecké sněmovny ing. Václava Klause Rozhodnutí č. 104 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2002 ze dne 9. dubna 2002 o udělení znaků a praporů, jímž byl starobylému městu Klimkovice udělen městský prapor. Tomuto slavnostnímu aktu předcházelo schválení podoby praporu Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny. Originál praporu a jeho provozní repliky zhotovila na zakázku města k tomu odborně způsobilá firma Alerion z Bystřice nad/Pernštejnem a za jeho výrobu město zaplatilo celkovou cenu přes 72.000,- Kč. 14.září 2002 byl prapor vysvěcen páterem Pilchem při slavnostní mši v klimkovickém farním kostele sv. Kateřiny. Vysvěcení praporu bylo potvrzením a navázáním na historii a dějiny města a bylo poctou všem našim předkům i těm, kteří pomáhali utvářet po dlouhá staletí bohatou a nevšední minulost našeho slezského městečka. Poprvé byl prapor města veřejně představen v zasedací síni radnice na slavnostním zasedání zastupitelstva města v sobotu 14. září 2002.

Logo města

logoV roce 2015 město Klimkovice vyhlásilo soutěž o logo města Klimkovic. Se svými návrhy se se přihlásilo několik zájemců, vítězem se stala Lucie Smorádková z Prahy. A co o svém díle napsala?
"Logo pro Klimkovice je vytvořeno v minimalistickém stylu , ale zároveň odkazuje k výrazným atributům města. Základnou loga je název města ve verzálkách, pro který je vybrán bezpatkový font News Gothic MT –regular s následně přidanými obrysy. Šedá barva nápisu znázorňuje jakýsi základní kámen, na kterém stojí celé město. Šedá je dostatečně tmavá, aby byla čitelná v digitální i tištěné podobě a také dostatečně světlá, aby lehce utlumila agresivitu barvy červené. Červená je druhou barvou loga a nebyla vybrána náhodně. V čínské tradici je červená barvou štěstí. Červená nám také napovídá, že bychom měli či mohli zastavit- zastavit se a rozhlédnout. Červená je barva výrazná, která nebývá bez povšimnutí. Jedním z hlavních důvodů pro použití červené však byla její přítomnost v městském znaku, kde zaujímá největší prostor. Červená barva v logu Klimkovic zobrazuje s použitím linek tři oblouky, které symbolizují nejen přítomnost tradiční architektury, ale především připomínají podloubí z 16.stolení na místním náměstí. Dvě čáry na místě střechy pak odkazují na lázeňskou tradici města a příhodné geologické podloží, díky němuž můžeme čerpat léčivou jodobromovou solanku. Zázoveň představují moderní pojetí pramene, který je symbolem lázeňství."

Logo města Klimkovic lze volně používat, a to vzodným a přiměřeným způsobem. Ke stažení zde.

Letní koupaliště

Sledujte aktuální informace na FB Klimkovické koupaliště.

Vstupné:
dospělí, důchodci, ZTP:
70,--Kč
děti nad 100 cm výšky:
40,--Kč

děti do 100 cm zdarma

Od 18 hodin vstup zdarma.

 

Sencito

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:231
TÝDEN:996
CELKEM:1170613

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na