Menu
Město Klimkovice
Klimkovice

Zlepšování kvality ovzduší

AKTUÁLNÍ INFO

Vláda kvůli energetické krizi a rostoucí inflaci posunula termín zákazu provozu starých kotlů o dva roky, konkrétně na 1. září 2024.

V tuzemských domácnostech budou tedy od 1. září 2024 zakázány kotle na pevná paliva, které patří do nižší nežli 3. emisní třídy a  mají jmenovitý tepelný příkon do 300 kW.

Vzhledem k dotazům některých obyvatel, kteří stále vlastní kotel nižší než-li 3. emisní třídy, a chtěli by jej v této době používat, je třeba připomenout, že musí mít platnou kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva.

Stále je v platnosti povinnost podle § 17, odst h) zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší, provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (u nás Ostrava) doklad o provedení této kontroly, vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

Informace o opatřeních pro zkvalitnění ovzduší v Klimkovicích

Podle zákona č. zákon č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší nebude možné od 1. září 2024 provozovat kotle, které neplní emisní parametry minimálně třídy 3, dle normy ČSN EN 303-5, to znamená že se povinná výměna spalovacích zdrojů týká teplovodních kotlů na pevná paliva tříd 1, 2 a kotlů, u kterých není jejich třída prokazatelná (samovýroba) o celkovém jmenovitém příkonu do 300 kW.

Tento zákaz provozu od 1.9.2024 se netýká lokálních topidel (krbů, kamen, sporáků), i když mají teplovodní výměník a jsou napojeny teplovodní otopnou soustavu určenou k vytápění domácnosti. Ale i zde zákon hovoří o zákazu spalování hnědého uhlí energetického, lignitu, uhelných kalů a proplástků.

Probíhá realizace výměny kotlů z kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 5. výzva

DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ – KOTLE NA BIOMASU A TEPELNÁ ČERPADLA | Lokální topeniště (msk.cz)

Na těchto stránkách získáte nejaktuálnější informace z Moravskoslezského kraje pro výměnu nekvalitních kotlů na tuhá paliva a jejich dotace.

V případě, že uvažujete o výměně krbových kamen, či krbu, je možné najít informace například v programu Nová Zelená Úsporám.

Pokud nemůžete využít dotaci z MSK, je možné zažádat o příspěvek na výměnu nekvalitního kotle na tuhá paliva přímo město Klimkovice, více zde.

Sencito

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:524
TÝDEN:524
CELKEM:1122016

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na