Navigace

Obsah

Strategický plán

logo

Strategický plán rozvoje města Klimkovice 2014 - 2020

Klíčová aktivita č. 3 projektu, tj. „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Klimkovice a vytvoření akčního plánu“, je nedílnou součástí projektu Hospodárné a odpovědné město Klimkovice.

Cílem města je aktualizovat strategický plán a jeho akční plány a zefektivnit jeho naplňování s využitím moderních metod řízení. Předpokladem je také vytvoření souladu se strategií Evropa 2020 a dalšími rozvojovými dokumenty.

Strategie je rozdělena na analytickou, návrhovou a implementační část. Analytická část využívá zejména disponibilní statistická data, návrhová část výstupy z části analytické, existující rozvojové dokumenty a data získaná kvalitativním šetřením a pro implementační část budou využity příklady dobré praxe a údaje zjištěné v rámci předchozích aktivit projektu.

 

Celý dokument ke stažení:

Dokument PDF (velikost 12 MB)