Navigace

Obsah

Starostowie miasta

1575
Bartłomiej Hlohovský

Pierwszy znany burmistrz miasta.

 

1619
Paweł Lerle

Prowadził spory z Janem Vlčkiem st.

 

1619 – 1848
Imiona burmistrzów są nieznane.

 

1848 – 1858
Ferdynand Rohsmanith

Za jego czasów miasto dosięgły dwa pożary, a w roku 1850 był w Klimkovicach założony sąd.

 

1858 – 1863
Franciszek Lubojacký

lubojacky

Pierwszy prezydent miasta.
 

1863 – 1870
MUDr. Antonin Kauřil

Lekarz, znany specjalista od chorób oczu. Z pochodzenia Czech, który się wynarodowił. Był współzałożycielem straży pożarnej, wybudował obywatelską kasę pożyczkową na rynku.

 

1870 – 1874
Hanibal Luzar

luzar

Prezydent miasta przez jedną kadencję.
 

1874 – 1878
František Lubojacký

lubojacky

Wybrany po drugie prezydentem miasta.
 

1878 – 1885
MUDr. Antonin Kauřil

Po raz drugi prezydentem miasta.

 

1885 – 1895
Józef Bena

Właściciel młyna na Lagnovie. Również się germanizował. Za jego czasów wywołane ostre spory na tle narodowym.

 

1895 – 1898
MUDr. Jan Moravec

moravec

Lekarz, nieustraszony wojownik za prawa śląskiej ludności. Starał się o wybudowanie lokalnej kolei i wodociągu. Wprowadził czeski język na ratuszu.


 

1899 – 1911
Ludwik Kunz

kunz

Kupiec. Za jego czasów były wybudowane miejskie wodociągi.


 

1911 – 1923
Józef Teslík

teslik

Majster mostowy kolei państwowych. Jego zasługą została wybudowana sokołowna i za jego czasów była przeprowadzona elektryfikacja miasta.

 

1923 – 1938
Franciszek Vavrečka

vavrečka

Nauczyciel. Za jego czasów był wybudowany Dom robotników i naprawiony ratusz.

 

1938 – 1945
Józef Rotter

Rotter

Niemiecki Bürgermeister w czasie okupacji kazał wyburzyć ratusz („buduněk“), za jego czasów wybrukowano rynek i wybudowano kąpielisko.

 

1945 – 1946
Józef Franz

Franz

Knięgarz, pierwszy sekretarz rewolucyjnego komitetu narodowego.

 

1946 – 1949
Franciszek Malík

Malík frant

Nastąpił po reorganizacji komitetu narodowego w roku 1946. W jego czasach miała miejsce akcja patronat Praga – Klimkovice i została wybudowana kamienica czynszowa 183.

 

1949 – 1953
Piotr Nencka

Nencka

Nauczyciel i dyrektor szkoły. Za jego czasów rozpoczęto kolektywizację rolnictwa.

 

1953 – 1959
Władyslaw Zajíc

zajíc

Kierownik referatu rolniczego wojewódzkiego komitetu narodowego. W tym czasie został y wykonane naprawy budynków publicznych, została wybudowana kamienica czynszowa nr 23 i została wykonana rekonstrukcja Domu robotników na kino Panorama.

 

1959 – 1961
Józef Langer

Langer

Za jego czasów został wybudowany Pomnik wyzwolenia i wybudowane przedszkole na ulicy 28. října.

 

1961 – 1971
Zdeněk Barvík
.

barvík

W jego czasach został wybudowany Dom usług, została wykonana przebudowa gospoda Na wierzchołku na dom kultury, została wykonana rekonstrukcja remizy strażackiej, została rozpoczęta budowa mieszkań spółdzielczych i przeprowadzono podłączenie wodociągów miejskich do Kružberskiego rurociągu. Za jego czasów opracowano nową koncepcję przebudowy miasta, a jako pierwsza akcja została rozpoczęta budowa nowego cmentarza.

 

1971 – 1983
Milosław Tomášek

tomášek

W tym samym okresie wybudowano ośrodek spożywczy Lipa, na nowym cmentarzu kaplicę żałobną i została wybudowana nowa szkoła podstawowa.

 

1983 – 1986
Ing. Stanisław Košař

košař

Za jego czasów został wybudowany areał sportowy koło szkoły podstawowej i zrealizowano budowę szatni na kąpielisku.

 

1986 – 1989
Ing. Jan Vůjtek

vájtek

W tych czasach została wykonana rekonstrukcja basenu, rekonstrukcja biblioteki (w r. 1988) i został wybudowany sklep mięsny i z artykułami spożywczymi na ulicy Lidickiej.

 

1990 – 1994
JUDr. Ing. Lumír Bilík

bilik

W jego czasach została wykonana rekonstrukcja parku miejskiego Petra Bezruča, dobudowano nowy ośrodek zdrowia, wybudowano sieć kolektorów kanalizacyjnych i rozpoczęto budowę uzdrowiska Nový Darkov.
 

1994 - 1998
Jerzy Köhler

köhler

Gazyfikacja Hýlov, Josefovice, rozpoczęto gazyfikację Klimkovic, budowa kanalizacji oczyszczalni wód odpadowych Hýlov, naprawa dachu i fasady kina Panorama, naprawa klatki schodowej w budynku zamku.

 

1998 – 2010
Ing. Paweł Malík

malik

Dokończenie gazyfikacji Klimkovic, gazyfikacja kotłowni nowego ośrodka zdrowia, kina Panorama, budynku szkoły podstawowej, naprawa lokalnej trasy komunikacyjnej ulicy U Zahrádek, naprawa nawierzchni miejscowej trasy komunikacyjnej w dzielnicy Hýlov, ulica Hraniční, Čs. legii, naprawa chodnika na ul. Lidickiej, wymiana pokrycia i blachy dachowej budynku zamku, domu mieszkalnego nr 92, naprawa fasady zamku.
 

2010 – 2018
Ing. Zdeněk Husťák
hustak

 

2018 -  dotychczas

Jaroslav Varga

varga