Nawigacja

Zawartość

Starostowie miasta

1575
Bartłomiej Hlohovský
– pierwszy znany burmistrz miasta

1619
Paweł Lerle
– prowadził spory z Janem Vlčkiem st.

1619 – 1848
imiona burmistrzów są nieznane

1848 – 1858
Ferdynand Rohsmanith
– za jego czasów miasto dosięgły dwa pożary, a w roku 1850 był w Klimkovicach założony sąd

1858 – 1863
Franciszek Lubojacký
– pierwszy prezydent miasta
lubojacky
 

1863 – 1870
MUDr. Antonin Kauřil
– lekarz, znany specjalista od chorób oczu. Z pochodzenia Czech, który się wynarodowił. Był współzałożycielem straży pożarnej, wybudował obywatelską kasę pożyczkową na rynku

1870 – 1874
Hanibal Luzar
– prezydent miasta przez jedną kadencję
luzar
 

1874 – 1878
František Lubojacký
– wybrany po drugie prezydentem miasta
lubojacky
 

1878 – 1885
MUDr. Antonin Kauřil
– po raz drugi prezydentem miasta

1885 – 1895
Józef Bena
, właściciel młyna na Lagnovie. Również się germanizował. Za jego czasów wywołane ostre spory na tle narodowym

1895 – 1898
MUDr. Jan Moravec
, lekarz, nieustraszony wojownik za prawa śląskiej ludności. Starał się o wybudowanie lokalnej kolei i wodociągu. Wprowadził czeski język na ratuszu.
moravec
 

1899 – 1911
Ludwik Kunz
, kupiec. Za jego czasów były wybudowane miejskie wodociągi
kunz
 

1911 – 1923
Józef Teslík
, majster mostowy kolei państwowych. Jego zasługą została wybudowana sokołowna i za jego czasów była przeprowadzona elektryfikacja miasta
teslik

1923 – 1938
Franciszek Vavrečka
, nauczyciel. Za jego czasów był wybudowany Dom robotników i naprawiony ratusz

1938 – 1945
Józef Rotter
, niemiecki Bürgermeister w czasie okupacji kazał wyburzyć ratusz („buduněk“), za jego czasów wybrukowano rynek i wybudowano kąpielisko

1945 – 1946
Józef Franz
, księgarz, pierwszy sekretarz rewolucyjnego komitetu narodowego

1946 – 1949
Franciszek Malík
, nastąpił po reorganizacji komitetu narodowego w roku 1946. W jego czasach miała miejsce akcja patronat Praga – Klimkovice i została wybudowana kamienica czynszowa 183

1949 – 1953
Piotr Nencka
, nauczyciel i dyrektor szkoły. Za jego czasów rozpoczęto kolektywizację rolnictwa.

1953 – 1959
Władyslaw Zajíc
, kierownik referatu rolniczego wojewódzkiego komitetu narodowego. W tym czasie został y wykonane naprawy budynków publicznych, została wybudowana kamienica czynszowa nr 23 i została wykonana rekonstrukcja Domu robotników na kino Panorama

1959 – 1961
Józef Langer
, za jego czasów został wybudowany Pomnik wyzwolenia i wybudowane przedszkole na ulicy 28. października

1961 – 1971
Zdeněk Barvík
. W jego czasach został wybudowany Dom usług, została wykonana przebudowa gospoda Na wierzchołku na dom kultury, została wykonana rekonstrukcja remizy strażackiej, została rozpoczęta budowa mieszkań spółdzielczych i przeprowadzono podłączenie wodociągów miejskich do Kružberskiego rurociągu. Za jego czasów opracowano nową koncepcję przebudowy miasta, a jako pierwsza akcja została rozpoczęta budowa nowego cmentarza

1971 – 1983
Milosław Tomášek
. W tym samym okresie wybudowano ośrodek spożywczy Lipa, na nowym cmentarzu kaplicę żałobną i została wybudowana nowa szkoła podstawowa

1983 – 1986
Ing. Stanisław Košař
. Za jego czasów został wybudowany areał sportowy koło szkoły podstawowej i zrealizowano budowę szatni na kąpielisku

1986 – 1989
Ing. Jan Vůjtek
. W tych czasach została wykonana rekonstrukcja basenu, rekonstrukcja biblioteki (w r. 1988) i został wybudowany sklep mięsny i z artykułami spożywczymi na ulicy Lidickiej.
vujtek
 

1990 – 1994
JUDr. Ing. Lumír Bilík
. W jego czasach została wykonana rekonstrukcja parku miejskiego Petra Bezruča, dobudowano nowy ośrodek zdrowia, wybudowano sieć kolektorów kanalizacyjnych i rozpoczęto budowę uzdrowiska Nový Darkov.
bilik
 

1994 - 1998
Jerzy Köhler
– gazyfikacja Hýlov, Josefovice, rozpoczęto gazyfikację Klimkovic, budowa kanalizacji oczyszczalni wód odpadowych Hýlov, naprawa dachu i fasady kina Panorama, naprawa klatki schodowej w budynku zamku

1998 – 2010
Ing. Paweł Malík
– dokończenie gazyfikacji Klimkovic, gazyfikacja kotłowni nowego ośrodka zdrowia, kina Panorama, budynku szkoły podstawowej, naprawa lokalnej trasy komunikacyjnej ulicy U Zahrádek, naprawa nawierzchni miejscowej trasy komunikacyjnej w dzielnicy Hýlov, ulica Hraniční, Čs. legii, naprawa chodnika na ul. Lidickiej, wymiana pokrycia i blachy dachowej budynku zamku, domu mieszkalnego nr 92, naprawa fasady zamku
malik
 

2010 – dotychczas
Ing. Zdeněk Husťák
hustak