Navigace

Obsah

AKTUÁLNÍ INFO:

... médii proběhla informace, že je změněn termín od kdy není možné topit ve starých kotlech ...

Aktuální informace k datu 6. 4. 2022 je, že vláda schválila návrh Ministerstva životního prostředí na posun termínu zákazu provozu starých neekologických kotlů o dva roky, platil by tedy od 1. 9. 2024. Tento návrh musí ještě odhlasovat parlament, poté bude platit.

Informace o opatřeních pro zkvalitnění ovzduší v Klimkovicích

Podle zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší nebude možné od 1. září 2022 provozovat kotle, které neplní emisní parametry minimálně třídy 3, dle normy ČSN EN 303-5, to znamená že se povinná výměna spalovacích zdrojů týká teplovodních kotlů na pevná paliva tříd 1, 2 a kotlů, u kterých není jejich třída prokazatelná (samovýroba) o celkovém jmenovitém příkonu do 300 kW.

Tento zákaz provozu od 1.9.2022 se netýká lokálních topidel (krbů, kamen, sporáků), i když mají teplovodní výměník a jsou napojeny teplovodní otopnou soustavu určenou k vytápění domácnosti. Ale i zde zákon hovoří o zákazu spalování hnědého uhlí energetického, lignitu, uhelných kalů a proplástků.

 

Průzkum zájmu o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva - stále je možné vyplnit on-line formulář

Před vyhlášením 4. výzvy kotlíkových dotací a příjmem žádostí o dotace jsou kraje povinny provést dotazníkové šetření prokazující zájem obyvatel o kotlíkové dotace. Moravskoslezský kraj realizuje toto šetření formou on-line formuláře, na který najdete odkaz zde: https://1url.cz/@kotliky4

Podle počtu vyplněných formulářů budou kraji přiděleny finanční prostředky na výměny kotlů, proto neváhejte a máte-li o dotaci zájem, formulář vyplňte. Před vyplněním si ale pročtěte základní podmínky pro výměnu kotle viz. DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ – KOTLE NA BIOMASU A TEPELNÁ ČERPADLA | Lokální topeniště (msk.cz)

 

Na těchto stránkách získáte nejaktuálnější informace z Moravskoslezského kraje pro výměnu nekvalitních kotlů na tuhá paliva a jejich dotace.

V případě, že uvažujete o výměně krbových kamen, či krbu, kdy tyto výměny v rámci kotlíkových dotací nejsou podporovány, je možné najít informace například v programu Nová Zelená Úsporám.

Pokud nebudete moci využít dotaci z MSK, je možné zažádat o příspěvek na výměnu nekvalitního kotle na tuhá paliva přímo město Klimkovice, více zde.