Obsah

Ochrana přírody a krajiny

Zákon č.: 114/1992 Sb. 

název zákona: o ochraně přírody a krajiny

§: 8 odst. 1

stručný popis činnosti: povolují, s výjimkou území národních parků, kácení dřevin

 

Zákon č.: 114/1992 Sb. 

název zákona: o ochraně přírody a krajiny

§: 8 odst. 2

stručný popis činnosti: pozastavují, omezují nebo zakazují kácení dřevin

 

Zákon č.: 114/1992 Sb. 

název zákona: o ochraně přírody a krajiny

§: 9 odst. 1

stručný popis činnosti: ukládají náhradní výsadbu, následnou péči o dřeviny (pouze v rámci rozhodnutí o povolení kácení dřevin)

 

Zákon č.: 114/1992 Sb. 

název zákona: o ochraně přírody a krajiny

§: 9 odst. 2

stručný popis činnosti: vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě

 

Zákon č.: 114/1992 Sb. 

název zákona: o ochraně přírody a krajiny

§: 63 odst. 1

stručný popis činnosti: vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách

 

Zákon č.:  326/2004 Sb.

název zákona: o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

§: 73 odst. 1

stručný popis činnosti: přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a předkládají je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení

 

Zákon č.:  326/2004 Sb.

název zákona: o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

§: 73 odst. 2

stručný popis činnosti: plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51 odst. 4, 8 a 9