Klimkovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Starosta města Klimkovic v souladu s ust. § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro období 16 dnů přede dnem voleb vyhrazuje pro volební kampaň plochy pro vylepení volebních plakátů, takto:

  • plakátovací plocha na ul. Lidické naproti budovy zámku
  • plakátovací plocha na ul. 28. října – aut. zast. Dřevovýroba
  • plakátovací plocha na ul. Požárnické – aut. zast. Požárnická
  • plakátovací plocha na ul. Vřesinské  - aut. zast. starý hřbitov
  • plakátovací plocha aut. zast. Viola (Václavovice)
  • plakátovací plocha  Hýlov – aut. zast. Na kopci
  • plakátovací plocha na ul. Dělnické (u kina)

Možnost využít tyto plakátovací plochy mají při respektování zásady rovnosti bezplatně všechny kandidující politické strany, hnutí a koalice. Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

Výlep i svěšení plakátů si budou zajišťovat samy kandidující strany, hnutí a koalice.

Město Klimkovice nemůže ručit za přelepování plakátů.

 

Jaroslav Varga, starosta

V Klimkovicích, 21. 9. 2021

Datum sejmutí: 10. 10. 2021 Zodpovídá: Andrea Jahnová