Klimkovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Zastupitelstvo města schvaluje Program města Klimkovice pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vč. formuláře Žádosti o návratnou finanční výpomoc.

 

Přílohy:

program

žádost

 

 

Datum sejmutí: 30. 9. 2021 Zodpovídá: Ivana Gelnarová