Klimkovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 8. a 9. října 2021


Starosta města Klimkovic jmenuje

v souladu s § 14c odst. 1 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zapisovatele okrskových volebních komisí, a to:

pro volební okrsek č. 1 se sídlem Klimkovice, Komenského 112 – Mgr. Hanu Lazeckou

pro volební okrsek č. 2 se sídlem Klimkovice, Požárnická 290 - Bc. Andreu Jahnovou

pro volební okrsek č. 3 se sídlem Klimkovice, Lidická 1 - Ivanu Gelnarovou

pro volební okrsek č. 4 se sídlem Klimkovice, Josefovice 38 – Michaelu Šimonovou

 

V Klimkovicích, 20. 8. 2021      

                                   

Jaroslav Varga

starosta

Datum sejmutí: 10. 10. 2021 Zodpovídá: Andrea Jahnová