Obsah

Osadní výbory

(Vybráno ze zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.)

§ 120

 1. V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní výbory. Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.
 2. Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
 3. Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

§ 121

 1. Osadní výbor je oprávněn
  1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
  2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
  3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
 2. Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

 

Zprávy

Zápis ze schůzky 9. 8. 2020

Zápis z jednání členů OV Václavovice - Polanecká celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Michaela Šimonová

Zápis ze schůzky 8. 11. 2019

1. Doprava na ul. Polanecká - zpomalovací pruhy
2. Výhybny
3. Možnost využití inf. vitríny
4. Osvětlení zastávky Viola
5. Diskuse, usnesení celý text

ostatní | 27. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis ze schůzky 13. 5. 2019

Programové body zasedání OV:
1) seznámení s jednacím řádem – zaslán od zastupitelů města J. Mrhálkovi
2) kanalizace zbylé části ul. Polanecké
3) osvětlení + přechod pro chodce – aut.zastávka Viola Ostravská ul. (směr Klimkovice zast. Hřbitov)
4) vizuální oddělení kontejnérů na sep.odpad na ul Polanecké va směru k č.p.:26.
5) možnosti a způsob financování schůzek a kult. akcí Osadního výboru.
celý text

ostatní | 31. 5. 2019 | Autor: Správce Webu