Navigace

Obsah

Z činnosti OV Václavovice I. v roce 2019

Typ: ostatní
Pomalu se blíží konec roku 2019 a náš osadní výbor pomalu bilancuje svoji činnost.

Ulice Porubská společně s ulicemi U Zahrádek a Luční se spojily do jednoho osadního výboru s názvem  OV Václavovice 1. Protože se jedná o tři samostatné ulice, bylo zapotřebí všechny zde žijící občany poznat, seznámit se zejména s jednotlivými problémy v ulicích. Tyto problémy se OV od počátku snaží řešit ať už svými silami nebo za přispění města Klimkovic.

Ne všechny problémy se nám podařilo během roku vyřešit, některé jsou přesunuty do dalšího roku. Jedná se zejména o vyřešení bezpečnosti v silničním provozu, kde zatím schází chodník od benzinky po autobusovou zastávku za dálničním mostem se světelným přechodem pro chodce – úsek je značně frekventovaný, kdy řidiči nerespektují snížení rychlosti na 50 km (jezdí běžně 80 -100 km), dále vyřešení bezpečného přístupu do ul. Luční od zastávky Viola vybudováním v polích krajinným prvkem, (úzkým chodníčkem), a zajištění přívodu pitné vody do této lokality.

V ulici U Zahrádek byla provedena úprava v umístění poštovních schránek, které bránily bezpečnému vyjetí na hlavní ulici, a to za přispění OV. Zatím v této ulici nebyla provedena požadovaná oprava propustku.

Co nás mrzí, nedaří se zatím vyřešit přidělení pozemku, na kterém by mohl OV Václavovice 1 vybudovat centrum pro sportovní a společenskou činnost, i když se občané této části aktivně zapojují do akcí, ať už pořádaného městem nebo vlastní aktivitou.

Vzhledem k tomu, že nemáme prostor pro shromažďování, jsme letos zorganizovali  Den dětí ve spolupráci s Jarošovým statkem, kde si děti společně s rodiči užili velmi pěkný den ve společnosti zvířátek, které si mohli pohladit, projet se na konících nebo si zaskotačit na latino párty.

Velká akce proběhla dne 22.6.2019,  tzv. „5.  ročník setkání občanů“, která se konala  ve venkovních prostorách u restaurace Myslivna. Setkání se zúčastnili společně s OV Václavovice 1 také občané s OV Václavovice Polanecká. Setkání bylo hodnoceno  zúčastněným občany velmi kladně  a proto bylo dohodnuto, že podobné akce budou opět spojeny s oběma OV. Na uvedené akci si všichni zúčastnění opékali klobásky, děti měly možnost soutěžit při hře v šipkách a vyřádit se při společných hrách. Co se týče občerstvení, byl poskytnut bohatý výběr dobrot jak sladkých, tak slaných, které připravila ženská část obou osad.

Na podzim, stejně jako na jaře, se v hojné míře občané OV Václavovice1 zúčastnili akce „Ukliďme si Česko“.  Poděkování paří zejména občanům z ulice Porubská, kteří se zúčastnili v největším počtu, a to i přes to, že patří do nejmenšího OV v obci. Podle plánu organizátorů, který byl vytvořen na základě vytipováním skládek  p. ing. Husťákem, byly na jaře uklízeny  skládky  na tzv. Hluboké cestě mezi ulicí Olbramickou a Husovou. Na podzim skládky podél komunikace II/647 za zahrádkami ve směru na Josefovice a dále  rokle vedle Opavské cesty u Sanatorií. Odpadky byly odklizeny z prostoru kolem nájezdu na D1 a dále kolem autobusové zastávky a komunikace II/647,  z parku a z okolí  Žluté školy. Mrzí nás, že se těchto celorepublikových a hlavně prospěšných akcí určených pro zlepšení životního prostředí v našem městě, neúčastní i občané, kteří bydlí v centru a jeho okolí, a že tyto akce nejsou podporovány zejména představiteli MÚ Klimkovice, kteří zajistili pouze kontejner pro svoz odpadu. Nutno poděkovat pánům Schënovi a Kunetkovi, kteří svými auty a na své náklady zajišťovali svoz ze všech vytypovaných lokalit.

A je tady podzim, čas k pouštění draků. Na kopci před dálničním mostem byla uskutečněna Drakiáda 2019, které se zúčastnili kromě dětí, také dospělí, a to i z OV Václavovice Polanecká.  Sice nás zlobil slabý vítr, který je zde za obvyklých podmínek většinou docela ostrý, avšak účastníci se s tímto problémem dokázali vypořádat, zejména rychlým během. Když se drak dostal do větší výšky, pak již nebyl problém ho v oblacích udržet. Byl to krásně prožitý den plný zážitků. Účastníci, ale i diváci, si mohli opéci párky nebo brambory. Prostě atmosféra, jakou známe z kreseb Josefa Lady.

Na závěr byly uděleny medaile za nejvýše letícího draka a nejhezčího draka. Mimo soutěž byl oceněn výkon draka, který z rukou pana Mrhálka (předsedy OV Václavovice Polanecká) vyletěl do úctyhodné výšky a díval se na nás z oblaků hodně dlouho.

Nyní máme před sebou závěr roku, kdy plánujeme setkání pod rozsvíceným vánočním stromem na ul. Porubská. Zde, stejně jako minulý rok, si všichni navzájem popřejeme štěstí a zdraví do dalšího roku. A také naději, že zastupitelé budou věnovat našim oprávněným požadavkům i nadále patřičnou pozornost.

Za OV Václavovice 1 Anna Pazděrová


Vytvořeno: 15. 11. 2019
Poslední aktualizace: 10. 1. 2020 08:35
Autor: Správce Webu