Obsah

Osadní výbory

(Vybráno ze zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.)

§ 120

 1. V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní výbory. Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.
 2. Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
 3. Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

§ 121

 1. Osadní výbor je oprávněn
  1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
  2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
  3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
 2. Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

 

Osadní výbor Václavovice - zápisy

Zprávy

Z činnosti OV Václavovice I. v roce 2019

Pomalu se blíží konec roku 2019 a náš osadní výbor pomalu bilancuje svoji činnost. celý text

ostatní | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis z jednání 5. 7. 2019

I. Zahájení
II. Kontrola plnění usnesení z 10.5.2019 – projednáno v ZM
III. Informace o výjezdní schůzce se starostou
IV. Informace o jednání v RM 3.7.2019
V. Různé a závěr
celý text

ostatní | 10. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Zpráva o činnosti OV Václavovice 1 v měsíci červnu 2019

Měsíc červen byl na aktivity v OV Václavovice 1 bohatý.


Krásně prožitý byl Den dětí. Protože jsme neměli štěstí zajistit prostory v blízkosti bydlišť pro rodiny s dětmi, dohodli jsme se s paní Poukarovou, vedoucí na Jarošově statku, že oslavy přeneseme na statek. Bylo to velmi dobré rozhodnutí, protože děti si v prostorách statku mohly zatančit, pomazlit se se zvířátky, povozit na koníčcích - prostě se zde pořádně vyřádily.


Další akce se konala dne 22.6.2019 Na myslivně v Klimkovicích, kde jsme se sešli i se sousední osadou Václavovice Polanecká.
I přes velké obavy, že odpoledne bude pršet, počasí vydrželo a setkání sousedů a jejich dětí
- prostě občanů - se vydařilo.
Společně jsme prožili veselé a na aktivity bohaté odpoledne. Vyslechli jsme si několik krásných skladbiček na akordeon v podání Káji Schmeistera, k náladě zahráli na kytary a bubínky "hoši" z Polanecké. Děti se zúčastnily různých her, soutěží v šipkách apod.
Ovšem nejpodstatnější bylo opékání špekáčků u ohníčku. Toho se rádi zúčastnili malí i velcí.
Poslední účastníci setkání odcházeli domů teprve pozdě večer.
Byl to krásně prožitý den. A již máme naplánováno další sekání, na které se již těšíme.

Zapsala: Anna Pazděrová, člen OV
celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis z jednání 24. 5. 2019

Zajištění Dne dětí
Akce - setkání občanů OV Václavovice 1
celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis z jednání 10. 5. 2019

Zápis, prezenční listina celý text

ostatní | 6. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Zápis z jednání 22. 2. 2019

Zápis, požadavky na investice, přílohy. celý text

ostatní | 6. 6. 2019 | Autor: Správce Webu