Navigace

Obsah

Osadní výbory

(Vybráno ze zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.)

§ 120

1. V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní výbory. Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.

2. Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

3. Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.


§ 121

1. Osadní výbor je oprávněn

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,

c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

2. Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Osadní výbor Josefovice

Osoby

JménoFunkceTelefon
Homola Radomír, Ing.Předseda Osadního výboru Josefovice724 105 187
Russ Tomáš, Ing.Člen Osadního výboru Josefovice739 521 147
Mrázková Jana, Ing.Člen Osadního výboru Josefovice
Berger LuděkČlen Osadního výboru Josefovice
Zapletal RadimČlen Osadního výboru Josefovice