Navigace

Obsah

Osadní výbory

(Vybráno ze zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.)

§ 120

 1. V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní výbory. Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.
 2. Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
 3. Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

§ 121

 1. Osadní výbor je oprávněn
  1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
  2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
  3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
 2. Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

 

Osadní výbor Hýlov - Zápisy

2021

OV_Hýlov_25.8.2021

OV_Hýlov_25.8.2021.pdf

2018

Zápis z jednání 22. 3. 2018

OV Hýlov 2018-03-22 fin.pdf

Usnesení z 22. 3. 2018

Usnesení OV 2018-03-22 fin.pdf

Usneseni_OV_Hylov_2018-03-18

Usneseni_OV_Hylov_2018-03-18.doc

Zapis_OV_Hylov_2018-03-18

Zapis_OV_Hylov_2018-03-18.doc

2017

Zápis z jednání OV Hýlov, 24. 11. 2017

OV_Hylov_2017-11-24_FINAL.pdf

Zápis ze zasedání OV Hýlov, 16. 6. 2017

zapis_2017-06-16_ (1).doc

Usnesení z jednání OV Hýlov, 16. 6. 2017

usneseni_2017-06-16.doc

2016

Usnesení z jednání OV Hýlov, 4.12. 2016

hylov_usneseni_20161204.doc

Zápis jednání OV Hýlov, 4.12. 2016

hylov_zapis_20161204.doc

Usnesení z jednání OV Hýlov 17. 6. 2016

Usneseni_OV_Hylov_20160617.doc

Zápis ze zasedání OV Hýlov, 17. 6. 2016

Zapis_20160617.doc

Usnesení Osadního výboru Hýlov 2016-04-29

usneseni_2016-04-29_hylov.pdf

Usnesení Osadního výboru Hýlov 2016-04-17

usneseni_2016-04-17_hylov.pdf

OV_Hylov_2016-01-31

OV_Hylov_2016-01-31.pdf

OV_Hylov_2016-04-17

OV_Hylov_2016-04-17.pdf

OV_Hylov_2016-04-29

OV_Hylov_2016-04-29.pdf

2015

OV_Hylov_2015-08-12_s_mistostarostou

OV_Hylov_2015-08-12_s_mistostarostou.pdf

OV_Hylov_2015-11-20

OV_Hylov_2015-11-20.pdf

OV_Hylov_2015-09-06

OV_Hylov_2015-09-06.pdf

Stránka