Navigace

Obsah

Osadní výbory

(Vybráno ze zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.)

§ 120

1. V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní výbory. Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.

2. Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

3. Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.


§ 121

1. Osadní výbor je oprávněn

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,

c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

2. Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Pozvánka na poslední zasedání OV Hýlov v tomto roce

Typ: ostatní
16. 11. 2018 v 19:00 v restauraci U Rašků, is malou večeří pro každého z Vás.

Příloha

Vytvořeno: 15. 11. 2018
Poslední aktualizace: 15. 11. 2018 11:27
Autor: Správce Webu