Navigace

Obsah

Město Klimkovice

organizacni_struktura

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 11:3012:30 - 17:00
středa8:00 - 11:3012:30 - 17:00
IČ:
00298051
DIČ:
CZ00298051

Hlavní adresa

Lidická 1
742 83 Klimkovice

Kontaktní spojení

Telefon: 556 420 303
Datová schránka: ximbfsi

Bankovní spojení

19-1764769359/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

2005 Staženo: 387x | Datum vložení: 21.05.2018

2006 Staženo: 391x | Datum vložení: 21.05.2018

2007 Staženo: 389x | Datum vložení: 21.05.2018

2008 Staženo: 403x | Datum vložení: 21.05.2018

2009 Staženo: 386x | Datum vložení: 21.05.2018

2010 Staženo: 417x | Datum vložení: 21.05.2018

2011 Staženo: 390x | Datum vložení: 21.05.2018

2012 Staženo: 396x | Datum vložení: 21.05.2018

2013 Staženo: 390x | Datum vložení: 21.05.2018

2014 Staženo: 417x | Datum vložení: 21.05.2018

2015 Staženo: 383x | Datum vložení: 21.05.2018

2016 Staženo: 366x | Datum vložení: 21.05.2018

2017 Staženo: 394x | Datum vložení: 21.05.2018

2018 Staženo: 313x | Datum vložení: 27.03.2019

2019 Staženo: 224x | Datum vložení: 18.03.2020

2020 Staženo: 149x | Datum vložení: 17.03.2021

2021 Staženo: 78x | Datum vložení: 14.02.2022

Podřízené organizační složky

Městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Postavení a činnost MP upravuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon o obecní policii”). Působnost a činnost MP je dále upravena dalšími zvláštními zákony (např. zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími).

MP při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o MP.