Obsah

Jaroslav Varga - Navrhující strana: Občané Klimkovic, Politická příslušnost: BEZPP

Jaroslav Varga

Role v org. struktuře

Rada města Klimkovic - Starosta
Lidická 1, Klimkovice, dveře č. 5

Zastupitelstvo města Klimkovic - Zastupitel
Lidická 1, Klimkovice

Osadní výbor Hýlov - Člen Osadního výboru Hýlov

Komise spolková a sportu - Člen