Navigace

Obsah

Samospráva města Klimkovic

Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

V oblasti samostatné působnosti je zastupitelstvo města nejvyšším orgánem. Jeho členové jsou každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města Klimkovic má 17 členů.

Město spravuje své záležitosti samostatně, státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti města zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti města může být omezen jen zákonem. Organizační struktura zde.  

Novinky na tomto webu

15.10.2021

Vřesina neprůjezdná 18. 10. - 5. 11.

Práce na průtahu obcí a modernizace křižovatky probíhají podle harmonogramu. Úplná uzávěra silnice III/4692 začne v pondělí 18.10 2021 a je plánovaná do 5. listopadu. Práce budou zahájeny v 6:30. Od této chvíle bude obec zcela neprůjezdná.

Detail Hlášení v městském rozhlase

14.10.2021 - 15.11.2021

Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů

Detail Úřední deska

13.10.2021

Nález klíče od vozidla

Dne 13. 10. 2021 byl na městský úřad odevzdán nalezený klíč od vozidla. Bližší info v kanc. č. 10 nebo na tel. č. 556 420 752

Detail Ztráty a nálezy

11.10.2021

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny 2021 za Klimkovice

Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem, kteří jste se zúčastnili voleb a projevili tak zájem o politické dění v našem státě. Jsem hrdý na tak vysoké procento voličů našeho města, kteří k volebním urnám došli a využili svého volebního práva.  Jaroslav Varga, starosta města Klimkovic

Detail Volby