Navigace

Obsah

Samospráva města Klimkovic

Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

V oblasti samostatné působnosti je zastupitelstvo města nejvyšším orgánem. Jeho členové jsou každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města Klimkovic má 17 členů.

Město spravuje své záležitosti samostatně, státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti města zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti města může být omezen jen zákonem.

Organizační struktura  samosprávy  

Novinky na tomto webu

15.02.2024

Nález hodinek

Dne 15. 2. 2024 byly na MěÚ odevzdány nalezené chytré hodinky

Detail Ztráty a nálezy

15.02.2024

Informace o uzavření tunelu Klimkovice

ŘSD oznamuje, že dne 15.2.2024 v době od 21:00 do 16.2.2024 do 04:00 bude havarijně uzavřen tunel Klimkovice na D1 v úseku mezi MÚK Klimkovice na 349 km a MÚK Bravantice na 344 km a tím dojde k odklonu dopravy na objízdnou trasu přes město Klimkovice.

Detail Aktuality ve městě

13.02.2024

Opis vodoměrů

SmVaK oznamují že ve dnech 13. 2. 20244 - 29. 2. 2024 bude probíhat pravidelný opis stavu vodoměrů.

Detail Hlášení v městském rozhlase

13.02.2024 - 31.03.2024

Informace Finančního úřadu

Detail Úřední deska