Navigace

Obsah

Samospráva města Klimkovic

Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

V oblasti samostatné působnosti je zastupitelstvo města nejvyšším orgánem. Jeho členové jsou každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města Klimkovic má 17 členů.

Město spravuje své záležitosti samostatně, státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti města zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti města může být omezen jen zákonem. Organizační struktura zde.

Novinky na tomto webu

20.08.2019

Uzávěra tunelu Klimkovice

Upozorňujeme řidiče i občany Klimkovic a okolí, že další úplná uzavírka obou tubusů klimkovického tunelu bude od 6.9.2019 od 20.00 hod do 9.9.2019 do 04.30 hod

Detail Aktuality ve městě

12.08.2019

Přerušení dodávky elektřiny 26. 8. 2019 a 27. 8. 2019

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Klimkovicích: 26.08.2019 (07:30 - 14:00) - plánovaná odstávka č. 110060627305 Klimkovice - Klimkovice 30. dubna 542 , 562 , 568 , 579 , 582 , 583 , 599 , 606 , 607 , 619 , 620 , 621 , 892 Dělnická 531 Husova 145 , 304 , 608 , 611 Mírová 263 , 523 , 525 , 526 , 538 , 544 , 552 , 555 , 560 , 563 , 573 , 574 , 584 , 594 , 604 , 612 , 658 Osvobození 5 , 543 , 553 , 557 , 567 , 569 , 570 , 575 , 589 , 591 , 596 , 598 , 602 , 603 , 605 , 618 , 631 , 750 , 751 , 752 , 769 , 938 , parc.č. 1256/2 Polní 221 , 243 , 366 , 456 , 499 , 500 , 503 , 504 , 505 , 507 , 508 , 509 , 510 , 511 , 512 , 513 , 514 , 516 , 517 , 519 , 520 , 521 , 577 , 588 , 872 Příčná 125 , 283 , 287 , 295 , 299 , 547 , 561 , 586 , 587 Revoluční 625 , 629 , 638 , 664 , 749 Vřesinská 22 , 288 , 522 , 537 , 595 , 601 , 637 , 649 , 712 27.08.2019 (07:30 - 14:00) - plánovaná odstávka č. 110060627309 Klimkovice - Klimkovice Bratří Čapků 529 , 530 , 535 , 536 , 539 , 540 , 549 , 556 , 564 , 571 , 585 , 590 , 597 , 614 , 615 , 616 , 617 , 633 , 635 , 708 , 709 , 710 , 711 , 730 , 945 Havlíčkova 225 , 417 , 419 , 464 , 465 , 532 , 764 , 765 , 766 , 767 , 776 , 777 , 778 , 779 , 780 Husova 266 , 541 Jižní 443 , 761 Lidická 3 , 4 , 6 Na Štěrkovci 126 , 127 , 371 , 421 , 439 , 528 , 762 Nad Vodárnou 2 , 265 , 272 , 273 , 274 , 284 , 285 , 294 , 297 , 558 , 576 , 673 , 768 , parc.č. 1457 Nerudova 133 , 135 , 154 , 168 , 179 , 247 , 258 , 260 , 262 , 671 , 731 , 732 , 733 , 734 , 735 , 736 , 737 , 738 , 739 , 740 , 741 , 742 , 743 , 744 , 745 , 746 , 747 Olbrachtova 144 , 44 , 948 Olbramická 143 , 200 , 209 , 226 , 229 , 249 , 277 , 280 , 293 , 298 , 444 , 445 , 446 , 480 , 624 , 639 , 665 , 876 , E20 , parc.č. 1483/2 , parc.č. 1529,1530 Slezská 755 , 756 , 757 , 758 , 759 , 760 , parc.č. 1444,1443 U Rybníčku 250 , 264 , 271 , 347 Zahradní 440 , 441 , 753 , 754 , parc.č. 1373/6

Detail Aktuality ve městě

09.08.2019

Výzva k nahlášení škod, které byly pravděpodobně způsobeny zvýšeným provozem na objízdné trase.

Vážení spoluobčané, vzhledem k dokončení stavby „Okružní křižovatka silnic II/647, III/4654 a ul. Lidická – Klimkovice“ a tím i ukončení objízdné trasy po ul. Polní a ul. Havlíčkově si vás město Klimkovice dovoluje vyzvat k nahlášení škod na Vašem majetku, které byly pravděpodobně způsobeny zvýšeným provozem na objízdné trase. Podněty, nejlépe s fotodokumentací se stavem počátečním a konečným, doručte na podatelnu Městského úřadu Klimkovice nebo elektronicky na podatelna@mesto-klimkovice.cz do 15. 8. 2019, na podněty doručené po tomto datu nebude brán zřetel. Město Klimkovice následně vaše podněty předá zhotoviteli stavby k posouzení oprávněnosti. Upozorňujeme, že ve sporných případech bude zhotovitelem přizván soudní znalec a v případě zjištění, že poškození nevzniklo v důsledku dopravního zatížení během vedení objízdné trasy, budou náklady vynaložené na znalecký posudek zhotovitelem vymáhány po žadateli samotném. Starosta města Klimkovic

Detail Aktuality ve městě

09.08.2019

Uzávěra tunelu Klimkovice

Připomínáme všem řidičům, že od 9.8.2019 od 20:00 do 12.8.2019 do 04:30 bude OBOUSMĚRNĚ UZAVŘEN tunel Klimkovice.

Detail Aktuality ve městě

09.08.2019 - 07.08.2020

Rozpočtové opatřejní 11/2019

Detail Úřední deska