Navigace

Obsah

Samospráva města Klimkovic

Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

V oblasti samostatné působnosti je zastupitelstvo města nejvyšším orgánem. Jeho členové jsou každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města Klimkovic má 17 členů.

Město spravuje své záležitosti samostatně, státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti města zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti města může být omezen jen zákonem. Organizační struktura zde.

Novinky na tomto webu

23.02.2021 - 11.03.2021

Směrnice č. 1/2021 o příspěvcích na veřejnou dopravu pro seniory

Detail Vnitřní směrnice města

22.02.2021 - 09.03.2021

Svolání valné hromady Bílovecka

Detail Úřední deska

22.02.2021 - 10.03.2021

Seznámení s podklady rozhodnutí - LIDL

Detail Úřední deska

19.02.2021

OPATŘENÍ TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Č. 1/2021

Obnovení úředních hodin v pondělky a středy v rámci Městského úřadu v Klimkovicích a omezení v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními Vlády ČR.

Detail Koronavirus

19.02.2021 - 01.03.2022

Výzva pro vlastníky nemovitých věcí

Detail Úřední deska