Navigace

Obsah

Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Klimkovic

Typ: ostatní
Zastupitelstvo města Klimkovic přijalo usnesení k otázkám pomoci Ukrajině.

Zastupitelstvo města Klimkovic odsuzuje ostře vojenský útok Ruské federace na Ukrajinu a vyjadřuje plnou solidaritu ukrajinskému lidu. Vyjadřuje vůli pomoci dle svých možností nejen lidem, kteří budou ubytovaní na území města Klimkovice, ale i těm, kteří zůstali na území Ukrajiny, zejména pak rodině a obyvatelům Terny, rodného města čestného občana Klimkovic, poručíka V.A. Staška.

Zastupitelstvo města Klimkovic děkuje všem obyvatelům, firmám a organizacím za dosavadní i budoucí pomoc ukrajinským občanům.

Zastupitelstvo města dále:

- schválilo dar ve výši 50 000Kč na pomoc Ukrajině cestou příspěvku do Fondu Humanity Červeného kříže a dar ve výši 50 000 Kč na pomoc Ukrajině cestou příspěvku na krizový účet Červeného kříže Ostrava.

- uložilo Radě města založit Veřejnou sbírku na pomoc Ukrajinským občanům a vhodným způsobem ji prezentovat občanům Klimkovic

- podporuje realizovat peněžitý nebo materiální dar pro paní Lýdii Konstantinovnu Maximovu (neteř poručíka V.A. Staška, pilota, který padnul při osvobozování Klimkovic, žijící ve Lvově).

- uložilo Radě města uzavřít dodatek k platné nájemní smlouvě Hotelu na podloubí tak, aby byla celá kapacita hotelu vyčleněna pro potřeby krátkodobého ubytování ukrajinských občanů se zajištěním služeb doporučených KACPU MSK s tím, že financování bude zajištěno prostřednictvím rozpočtu Města Klimkovice s maximální refundací ze státního rozpočtu dle platných předpisů.

- uložilo Radě města prověřit možnost získání externích finančních příspěvků (např. Nadace ČEZ apod) na úhradu nákladů spojených se zajištěním krátkodobého ubytování a v případě splnění kritérií pro podání žádosti takovou žádost podat.

 - souhlasí s využitím budovy „žluté školy“ na ul. Komenského ke krátkodobému ubytování občanů Ukrajiny po provedených revizích a uvedení do provozu schopného stavu k tomuto účelu. A to pokud to umožní aktuálně platná legislativa.

- uložilo Radě města pravidelně informovat zastupitele i občany města o postupu plnění jednotlivých usnesení i dalších bodů uvedených v materiálu „Návrh pomoci Ukrajincům pobývajícím na území Města Klimkovice a Ukrajincům zůstávajícím na území Ukrajiny“.

- uložilo Kulturně informačnímu středisku Klimkovice zajistit vytvoření a správu databáze volných ubytovacích kapacit na území města Klimkovice a volných pracovních míst na území města Klimkovic a blízkém okolí, případně takovýchto míst u podnikatelů a firem se sídlem v Klimkovicích, s tím, že se Kulturní a informační středisko stane komunikačním centrem pro pomoc města Klimkovice ukrajinským občanům.

- uložilo Radě města zpracovat analýzu možností zajištění dlouhodobého ubytování v bytových objektech Města Klimkovice spolu se souhrnem nutných úprav pro možnost důstojného dlouhodobého ubytování.

Základní škola, Mateřská škola, Skauti i ostatní zájmové spolky – budou připraveny na potřebnou spolupráci při pomoci.


Vytvořeno: 11. 3. 2022
Poslední aktualizace: 11. 3. 2022 10:15
Autor: Správce Webu