Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení zavazují všechny občany nacházející se na území města Klimkovic bez ohledu na jejich trvalé bydliště. Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva města, oprávnění k vydávání nařízení je zákonem o obcích sveřeno radě města.

Obecně závazné vyhlášky z roku 2022

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.docx (30.31 kB)

Obecně závazné vyhlášky z roku 2021

Obecně závazná vyhláška města Klimkovice č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (62 kB)

Obecně závazné vyhlášky z roku 2020

Obecně závazná vyhláška města Klimkovic č. 1/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Obecně závazné vyhlášky z roku 2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o zřízení městské policie ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o poplatcích ze psů ke stažení zde

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o užívání veřejného prostranství ke stažení zde

Obecně závazné vyhlášky z roku 2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o regulaci provozování hazardních her  zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o nočním klidu a regulaci hlučných činností  zde ke stažení

Obecně závazné vyhlášky z roku 2017

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává "POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA KLIMKOVIC"  zde ke stažení

Obecně závazné vyhlášky z roku 2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu města Klimkovice a Obecně závazná vyhláška města Klimkovic č,. 5/2006, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Klimkovice č. 5/2005, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu města Klimkovic zde ke stažení

Obecně závazné vyhlášky z roku 2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o zákazu palování některých druhů paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší  zde ke stažení

Obecně závazné vyhlášky z roku 2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu  zde ke stažení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení z roku 2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  zde ke stažení  Obecně závazná vyhláška byla v roce 2017 novelizována pod č. 4/2017 s účinností od 1. 1. 2019.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích  zde ke stažení

Nařízení města Klimkovic č. 2/2011, kterým se mění nařízení města Klimkovic č. 4/2009  zde ke stažení

Obecně závazné vyhlášky z roku 2010

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích  zde ke stažení  Mapka veřejného prostranství  zde ke stažení  Obecně závazná vyhláška byla v roce 2011 novelizována pod č. 3/2011.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení z roku 2009

Obecně závazná vyhláška města Klimkovic č. 5/2009, , kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí zde ke stažení

Nařízení č. 4/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací, a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnosta a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí zde ke stažení Nařízení bylo v roce 2011 novelizováno pod č. 2/2011.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanoví "Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob" zde ke stažení

Obecně závazné vyhlášky z roku 2008

Obecně závazná vyhláška města Klimkovic č. 4/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Klimkovice č. 8/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Klimkovic včetně systému nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)  zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška města Klimkovic č. 3/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Klimkovice .č 2/2000, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí  zde ke stažení

Obecně závazné vyhlášky z roku 2005

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005, kterou se stanoví systém  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Klimkovic včetně systému nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2000, o vytvoření a použití "Fondu obnovy a rozvoje" na území města Klimkovic a Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2000, o vytvoření a použití "Fondu obnovy a rozvoje" na území města Klimkovic zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1992 o ochraně životního prostředí zde ke stažení

Obecně závazné vyhlášky z roku 2004

Obecně závazná vyhláška  č. 4/2004, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Klimkovic zde ke stažení

Obecně závazné vyhlášky z roku 2002

Obecně závazná vyhláška č. 5/2002, o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/1989, kterou se vydává pohřební řád nového hřbitova v Klimkovicích zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o zrušení Obecně závazné vyhlášky města Klimkovic č. 3/1995, o přidělování obecních bytů do nájmu občanům zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2001, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města Klimkovic zde ke stažení

Obecně závazné vyhlášky z roku 2000

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí zde ke stažení