Navigace

Obsah

Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí

Typ: ostatní
Registrační úřad zveřejňuje informaci o potřebném počtu podpisů na petici

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 31. května 2018 zveřejněným pod č. 85/2018 Sb. byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech. Dny konání voleb byly stanoveny na 5. a 6. října 2018.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojují volební strana podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon) ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu.

V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná adresa). Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Podepisovat se na petici mohou jen voliči s trvalým pobytem v Klimkovicích.

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze volebního zákona, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2018. Počet obyvatel v Klimkovicích je k 1. 1. 2018 4.422 obyvatel.

Potřebný počet podpisů:

pro nezávislého kandidáta - 3% z počtu obyvatel, to je nejméně 133 podpisů

pro sdružení nezávislých kandidátů - 7% z počtu obyvatel, to je nejméně 310 podpisů

 

Volební strany podávají kandidátní listiny do 31. 7. 2018 do 16,00 hod Městskému úřadu Klimkovice jako registračnímu úřadu v kanc. č. 10.

Klimkovice tvoří jeden volební obvod.

V Klimkovicích dne 2. 7. 2018

 

Za registrační úřad: Bc. Andrea Jahnová, vedoucí odboru správního


Vytvořeno: 3. 7. 2018
Poslední aktualizace: 4. 7. 2018 09:58
Autor: Andrea Jahnová