Navigace

Obsah

Zpět

Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Klimkovic

Stanovení počtu členů zastupitelstva města Klimkovic na volební období 2022-2026

Zastupitelstvo města Klimkovic v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo na svém zasedání konaném dne 29. 6. 2022 počet členů zastupitelstva na volební období 2022-2026 na 17 členů.

V Klimkovicích, 30. 6. 2022

 

Bc. Andrea Jahnová

registrační úřad     

 

 

Vyvěšeno: 30. 6. 2022

Datum sejmutí: 20. 7. 2022

Zodpovídá: Andrea Jahnová

Zpět