Navigace

Obsah

Zpět

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

v Klimkovicích pro volby do zastupitelstva obce

konané ve dnech 5. a 6. října 2018


Starosta města Klimkovic Ing. Zdeněk Husťák stanovuje v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k počtu voličů v jednotlivých volebních okrscích, minimální počty členů okrskových volebních komisí (včetně zapisovatele) v Klimkovicích:

okrsková volební komise č. 1   má   8 členů

okrsková volební komise č. 2   má   8 členů

okrsková volební komise č. 3   má   8 členů

okrsková volební komise č. 4   má   4 členů

 

V Klimkovicích dne 3. 8. 2018

 

 

Ing. Zdeněk Husťák

starosta

Vyvěšeno: 3. 8. 2018

Datum sejmutí: 6. 10. 2018

Zodpovídá: Andrea Jahnová

Zpět