Navigace

Obsah

Zpět

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů

Městský úřad Klimkovice jako registrační úřad v souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. 9. 2022, tímto podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje

potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů:

 

Obec

Minimální počet podpisů pro

nezávislého kandidáta

sdružení nezávislých kandidátů

 

Klimkovice

 

137

 

319

 

Potřebný počet podpisů je procentuálně stanoven v příloze k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí ve vazbě na počet obyvatel obce podle stavu k 1. lednu roku, v němž se konají volby. Číslo vypočítané registračním úřadem bylo zaokrouhleno na celé číslo směrem nahoru.

Za registrační úřad

 

Bc. Andrea Jahnová

vedoucí odboru správního

Vyvěšeno: 29. 6. 2022

Datum sejmutí: 20. 7. 2022

Zodpovídá: Andrea Jahnová

Zpět