Obsah

Žádost č. 2

Typ: ostatní
Žádost č. 2/2022 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dotaz:

Žádám o sdělení informací týkajících se péče a zdravotního stavu dvou stromů lip na ul. Ostravská – viz situační mapka umístění dřevin. Předmětné dřeviny stojí na obecním pozemku parc. č. 745/1 a jsou v těsné blízkosti pozemku parc. č. 743 s nově postaveným domem.

 

Odpověď:

K dotazům podaným dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se zdravotní péče o dvě vzrostlé lípy rostoucí na pozemku města parc. č. 745/1 k. ú. Klimkovice v blízkosti hranice s Vaším pozemkem na ul. Ostravské, a které zněly stejně pro obě lípy, sdělujeme:

 

Znalecký posudek máme zajištěný pouze pro lípu č. 1 rostoucí jižněji od lípy č. 2. Jedná se o znalecký posudek z listopadu 2015. Ve znaleckém posudku je uvedeno, že výhled bezpečnosti předmětné lípy č. 1 je cca 10-15 let, proto nebyl důvod zajistit si nový znalecký posudek.

Kontrola stromů č. 1 i č. 2 je prováděna vizuálně průběžně zaměstnanci Technické správy města Klimkovic při provádění údržby veřejného prostranství a minimálně 1x ročně vizuálně certifikovaným arboristou, který instaloval i vazby.

Péče o oba stromy je prováděna tak, jak vyhodnotí certifikovaný arborista.

Každá nainstalovaná vazba má svou životnost, která je různá. I toto si hlídá arborista.

Opad listí a drobných větví je přirozeným projevem stromů. Úklid veřejného prostranství město prostřednictvím Technické správy provádí průběžně dle potřeby.

 

Ing. Dita Jalůvková

vedoucí odboru

po dobu nepřítomnosti zastoupena Mgr. Naděždou Kolinovou

 

 

Dotaz 29. 8. 2022

Odpověď 21. 9. 2022

Zobrazit do: 31. 12. 2024


Vytvořeno: 22. 9. 2022
Poslední aktualizace: 10. 11. 2022 13:45
Autor: Správce Webu