Navigace

Obsah

Dotaz na opravu povrchu obslužné komunikace Hýlov

Typ: ostatní
Žádost č. 1/2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost č. 1/2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dotaz na opravu povrchu obslužné komunikace Hýlov:

1) Předložení projektové dokumentace k asfaltové komunikaci v ulici vedoucí k domu Hýlov 54. Případně jiný podklad, na jehož základě byla provedena realizace uvedené asfaltové komunikace.

2) Předložení kolaudačního protokolu k asfaltové komunikaci vedoucí k domu Hýlov 54, či jiný dokument potvrzující správnost realizace stavby asfaltové komunikace. Kde je jak potvrzena správnost realizace, tak uvedeny případné nedostatky, které má realizátor stavby do určitého data odstranit.

 

K ot. 1) Stavby: „Oprava povrchu obslužné komunikace Hýlov“ realizována dle Smlouvy o dílo ze dne 21. 11. 2018 firmou JANKOSTAV s.r.o., nebyla realizována dle projektové doku-mentace zak. číslo 1802, vypracované Ing. Macháčkovou v 07/2018, ale dle rozhodnutí Rady města Klimkovic ze dne 3. 10. 2018, usnesení č. 120/2234.2, v rozsahu stávajících šířkových parametrů pokládkou asfaltobetonové směsi.

K ot. 2) Výše uvedená oprava nebyla kolaudována, poněvadž nepodléhala kolaudaci. Město Klimkovice stavbu převzalo dne 31. 5. 2019 viz. Zápis o odevzdání a převzetí dokončených stavebních prací – stavby, a to bez vad a nedodělků. Dne 16. 7. 2019 hospodářko-technický odbor města Klimkovic, předal komunikaci Technické správě města Klimkovic, Ostravská 96, 742 83 Klimkovice viz. Protokol o odevzdání a převzetí stavby.

 

 

Sylva Homolová

 

Dotaz 7. 4. 2021

Odpověď 16. 4. 2021

 

Zobrazit do: 31. 12. 2023


Vytvořeno: 28. 2. 2022
Poslední aktualizace: 28. 2. 2022 12:11
Autor: Správce Webu