Navigace

Obsah

Aktuální situace územního plánu Klimkovic

Typ: ostatní
Žádost č. 4/2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost č. 4/2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dobrý den, rád bych požádal poskytnutí vyjádření krajského úřadu, které bylo prezentováno u bodu č. 7 na zasedání zastupitelstva města Klimkovice konaného dne 22. 9. 2021

 

K Vašemu požadavku na informaci citujeme výše požadované vyjádření:

„k podnětu v příloze týkající se aktuální situace územního plánu Klimkovic nemůžeme než uvést, co jsme zjistili a kolik je možného pro zastupitelstvo města:

Pořizování změny č. 1 ÚP Klimkovice bylo zastupitelstvem obce ukončeno.

K zahájení změny č. 2 pořizovatelka paní Miklendová podklady pro rozhodnutí o pořízení změny na jednání 24.6.2020.

Ve následném čase paní Miklendová vypověděla městu Klimkovice příkazní smlouvu.

Z agendy krajského úřadu není patrné, že by byla aktuálně změna ÚP Klimkovice pořizována.  

K vlastní problematice rozhodnutí o pořízení změny územního plánu lze odkázat na § 46 stavebního zákona. Ten upravuje postup v případě návrhu subjektu/občana na změnu územního plánu.

 

Povinnost obce „bezodkladně“ rozhodnout o pořízení  při zrušení části územního plánu je uložena  § 55 odst. 3 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že části ÚP Klimkovice byly krajským úřadem zrušeny už v roce 2017 je v současné době velmi problematické odkládat úkony spojené se zrušenou částí územního plánu, velmi obtížně je lze považovat za „odložitelné“ na další pořizovanou změnu územního plánu.  

Současně je na místě připomenout § 5 odst. 6 stavebního zákona, který ukládá obci povinnost soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat ji podle stavebního zákona v případě, že dojde ke změně podmínek, na základě kterých byla tato vydána pořídit příslušnou změnu.

V mezidobí dále také nabyla účinnost aktualizace Zásad územního rozvoje č. 1 a 5 Moravskoslezského kraje. Zejména aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 21.11.2018, nesporně upravila podmínky a regulaci, kterou je vázán územní plán města a s kterými má být v souladu.

 

Současně je třeba se připravit na dopad aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR, jejíž publikování ve „Sbírce“ a tedy účinnost lze očekávat v průběhu září letošního roku.

 

Závěrem shrnutí - každá následná změna územního plánu města musí uvést tento do souladu s následně schválenou nadřazenou dokumentací (PÚR a ZÚR)

Rozhodnutí o pořízení změny územního plánu úkonem je v samostatné působnosti obce, nicméně i ta je vázána zákonem.

Ing. arch. Beata Vinklárková, Ph.D.
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu“

 

Ing. Dita Jalůvková

 

 

Dotaz 23. 9. 2021

Odpověď 7. 10. 2021

 

Zobrazit do: 31. 12. 2023


Vytvořeno: 28. 2. 2022
Poslední aktualizace: 28. 2. 2022 12:16
Autor: Správce Webu