Navigace

Obsah

Co u nás vyřídíte

Dveře č.

 Jméno, telefon, e-mail

Starosta města

5

Jaroslav Varga

Mobil: 602 610 632

Tel.: 556 420 303

starosta@mesto-klimkovice.cz

Místostarosta města

Místostarosta přítomen po telefonické dohodě

3

Bc. Lukáš Lyčka

Tel.: 602 289 533

mistostarosta@mesto-klimkovice.cz 
 

 

Tajemník MěÚ

Personální agenda

Obecně závazné vyhlášky města

9

Ing. Bc. Ladislav Vašek

Tel.: 556 420 196

Mob.: 722 927 609

tajemnik@mesto-klimkovice.cz

Odbor správní

Evidence obyvatel

OP, CP, CzechPoint

Stížnosti občanů, petice, volby

Hlášení a projednávání přestupků

Požární ochrana, školství

Ztráty a nálezy

10

Bc. Andrea Jahnová

Tel.: 556 420 752

jahnova@mesto-klimkovice.cz

Matrika, CzechPoint

Ověřování podpisů a listin

Sociální záležitosti, pokladna

10

Mgr. Hana Lazecka

Tel.: 556 420 752

lazecka@mesto-klimkovice.cz

Příjem písemností (podatelna)

Sekretariát starosty

Krizové řízení

5

Ivana Gelnarová

Tel.: 556 420 303

podatelna@mesto-klimkovice.cz

Odbor finanční

Rozpočet města

Výherní hrací přístroje

7

Ing. Iveta Rattmanová

Tel.: 556 420 079

rattmanova@mesto-klimkovice.cz

Příjmy města

Evidence psů

7

Vladislava Králová

Tel.: 556 420 079

kralova@mesto-klimkovice.cz

Výdaje města

7

Ing. Hana Vožická

Tel.: 556 420 079

vozicka@mesto-klimkovice.cz

Odbor hospodářsko-technický

Vedoucí odboru

Územní plánování

Vyjadřování k novým stavbám

Dělení a zcelování pozemků
 


 

Územní plánování

Dělení a scelování pozemků

Vyjadřování k novým stavbám

15
 

 

 


 

 

15

Ing. Dita Jalůvková

Úřední hodiny shodné s úředními hodinami MěÚ, ale st jen do 15:30

Tel.: 556 420 257

jaluvkova@mesto-klimkovice.cz

 


Mgr. Naděžda Kolinová

Úřední hodiny:

Po 13:00 - 17:00 a Čt 9:30 - 11:30

Tel.: 556 420 257

kolinova@mesto-klimkovice.cz

Životní prostředí, kácení dřevin

Silniční správní úřad

Pronájen pozemků města

Administrace kanalizace ve městě

11

Petra Janečková-Bílá

Tel.: 556 420 108

janeckovabila@mesto-klimkovice.cz

Odpadové hospodářství

Příspěvky na výměnu kotle

Úvěry z Fondu na rekonstrukci bytů a domů

12

Bc. Marta Křivdová

Tel.: 556 420 233

krivdova@mesto.-klimkovice.cz

Příprava a realizace investic města

12

Sylva Homolová

Tel.: 556 420 233

homolova@mesto-klimkovice.cz

Výkupy a prodeje pozemků a budov

Věcná břemena

Ochrana ovzduší

11

RNDr. Marie Czernínová

Tel.: 556 420 108

czerninova@mesto-klimkovice.cz

Administrace kanalizace města,

Realizace investic

11

Ing. Eliška Vidláková

Tel.: 556 420 108

vidlakova@mesto-klimkovice.cz