Navigace

Obsah

Organizační struktura městského úřadu

Městský úřad „obývá“ celé 1. patro budovy zámku, starostu města naleznete v  kanceláři č. 4  (se vstupem přes sekretariát, tj. kancelář č. 5). Vzhledem k jeho pracovní vytíženosti je lépe - v případě nutnosti projednat záležitost přímo se starostou – objednat se na tel. č. 556 420 303.

Co u nás vyřídíte
Dveře č.
 Jméno, telefon, e-mail
Starosta města 5

Ing. Zdeněk Husťák

Mobil: 602 610 632

Tel.: 556 420 005

starosta@mesto-klimkovice.cz

Místostarosta města

Místostarosta přítomen po telefonické dohodě

3

Ing. Petr Večerka

Tel.: 725 355 043

vecerkap@email.cz

 

Tajeník MěÚ

Personální agenda

Obecně závazné vyhlášky města

9

Ing. Pavla Vavrošová

Tel.: 556 420 196

tajemnik@mesto-klimkovice.cz

Odbor správní

Evidence obyvatel

OP, CP, CzechPoint

Stížnosti občanů, petice, volby

Hlášení a projednávání přestupků

Požární ochrana, školství

Ztráty a nálezy

10

 

Bc. Andrea Jahnová

Tel.: 556 420 752

jahnova@mesto-klimkovice.cz

Matrika, CzechPoin

Ověřování podpisů a listin

Sociální záležitosti, pokladna

10

Bc. Kateřina Štěrbová

Tel.: 556 420 752

sterbova@mesto-klimkovice.cz

Příjem písemností (podatelna)

Sekretariát starosty

Krizové řízení

5

Ivana Gelnarová

Tel.: 556 420 303

podatelna@mesto-klimkovice.cz

Odbor finanční

Rozpočet města

Výherní hrací přístroje

7

Ing. Renata Jančová

Tel.: 556 420 079

jancova@mesto-klimkovice.cz

Příjmy města

Evidence psů

7

Vladislava Králová

Tel.: 556 420 079

kralova@mesto-klimkovice.cz

Výdaje města 7

Ing. Hana Vožická

Tel.: 556 420 079

vozicka@mesto-klimkovice.cz

Odbor hospodářsko-technický

Územní plánování

Dělení a scelování pozemků

Vyjadřování k novým stavbám

15

Ing. Václav Šimíček

Tel.: 556 420 257

simicek@mesto-klimkovice.cz

Životní prostředí, kácení dřevin

Silniční správní úřad

11

Petra Janečková-Bílá

Tel.: 556 420 108

jancekovabila@mesto-klimkovice.cz

Pronájem pozemků města

Odpadové hospodářství

Příspěvky na výměnu kotle

Úvěry z Fondu na rekonstrukci bytů a domů

12

Marta Křivdová

Tel.: 556 420 233

krivdova@mesto.-klimkovice.cz

Příprava a realizace investic města 12

Sylva Homolová

Tel.: 556 420 233

homolova@mesto-klimkovice.cz

Výkupy a prodeje pozemků a budov

Věcná břemena

Ochrana ovzduší

11

RNDr. Marie Czernínová

Tel.: 556 420 108

czerninova@mesto-klimkovice.cz