Navigace

Obsah

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Město Klimkovice je správcem osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů").

 • Město Klimkovice zpracovává osobní údaje pouze po nezbytnou dobu, která může být individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud město Klimkovice zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:  
 • požadovat od města informaci o zpracování vašich osobních údajů
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste městu poskytl (poskytla)
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

 

 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat.

 

Svá práva vůči městu Klimkovice uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Požadavky jsou přijímány na základě této žádosti.

 • prostřednictvím emailové adresy poverenec@mesto-klimkovice.cz nebo mailové adresy zaměstnanců, opatřené zaručeným elektronickým podpisem,
 • osobně (žadatel se ztotožní pomocí předložení dokladu totožnosti),
 • prostřednictvím datové schránky ximbfsi,
 • prostřednictvím poštovní zásilky s ověřeným podpisem žadatele na žádosti.

   

Telefonické požadavky subjektů z oblasti ochrany osobních údajů nebudou vyřizovány. Zaměstnanec je povinen takový subjekt upozornit, že požadavky jsou přijímány na výše uvedených kontaktech.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro město Klimkovice: Mgr. Ondřej Šimíček,
e-mail poverenec@mesto-klimkovice.cz . Pověřenec je povinen žadateli odpovědět ve lhůtě 3 pracovních dnů, že přijal jeho žádost. Do 30 dnů je pověřenec povinen požadavek vyřídit, není-li spojen s úkony, které vyžadují objektivně delší lhůtu.