Navigace

Obsah

Odbor správní

Žádost o zrušení trvalého pobytu

Tiskopis_-_Zadost_o_zruseni_trvaleho_pobytu.doc

Změna jména a příjmení - Žádost o zápis příjmení v mužské podobě

Tiskopis_-Zadost_o_zapis_prijmeni_v_muzske_podobe.doc

Změna jména a příjmení - Žádost o zápis příjmení v mužské podobě Souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let se změnou jména

Tiskopis_-_Souhlas_nezletileho_ditete_starsiho_15_let_se_zmenou_jmena.doc

Změna jména a příjmení - Souhlas otce se změnou jména - příjmení svého dítěte

Tiskopis_-_Souhlas_otce_se_zmenou_jmena_-_prijmeni_sveho_ditete.doc

Změna jména a příjmení - Žádost o změnu jména - příjmení nezletilého dítěte

Tiskopis_-_Zadost_o_zmenu_jmena-prijmeni_nezletileho_ditete.doc

Změna jména a příjmení - Žádost o změnu jména - příjmení zletilé osoby

Tiskopis_-_Zadost_o_zmenu_jmena_-_prijmeni_zletile_osoby.doc

Uzavírání manželství

Tiskopis_-_Informace_pro_snoubence_a_hudba.doc

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Tiskopis_-_Zadost_o_vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_uzavreni_manzelstvi.doc

Oznámení o zpětvzetí příjmení rozvedené ženy-muže

Tiskopis_-_oznameni_o_zpetvzeti_prijmeni.doc

Druhopisy matričních dokladů

Tiskopis_-_Zadost_o_vydani_druhopisu_matricniho_dokladu.doc

Formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Zadost_o_poskytnuti_dotace_z_rozpoctu_mesta (1) (5) (7).docx

Žádost o poskytnutí příspěvku na dopravu

Žádost o poskytnutí příspěvku na dopravu 2022.doc

Odbor hospodářsko-technický

VZOR - Smlouva o odvádění odpadních vod

VZOR - Smlouva o odvádění odpadních vod.docx

Žádost o poskytnutí úvěru z Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů

Tiskopis_-_zadost_FOR.doc

Žádost o byt

zadost_o_byt (1).doc

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci

Tiskopis_pripojeni_na_pozemni_komunikaci.doc

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Tiskopis_zadost_o_povoleni_ke_kaceni_drevin.doc

Pro umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu

Tiskopis_zvlastni_uzivani_pozemni_komunikace_ing_site.doc

Pro provádění stavebních prací - překopu, protlaku apod. - a pro umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu

Tiskopis_zvlastni_uzivani_pozemni_komunikace_prekopy (1).doc

Pro umístění reklamního zařízení

Tiskopis_zvlastni_uzivani_pozemni_komunikace_reklamy.doc

Stránka