Navigace

Obsah

Odbor správní

Změna jména a příjmení - nezletilý

žádost o změnu příjmení nezletilý.pdf

Změna jména a příjmení - Souhlas nezletilého se změnou příjmení

souhlas nezletilého se změnou příjmení.pdf

Změna jména a příjmení - Žádost o změnu jména - příjmení zletilé osoby

Žádost o změnu příjmení.pdf

Změna jména a příjmení - Souhlas druhého rodiče

souhlas druhého rodiče.pdf

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti.pdf

Oznámení o zpětvzetí příjmení rozvedené ženy-muže

Zpětvzetí příjmení po rozvodu.pdf

Druhopisy matričních dokladů

Druhopis matričního dokladu.pdf

Formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Zadost_o_poskytnuti_dotace_z_rozpoctu_mesta (1) (5) (7).docx

Žádost o poskytnutí příspěvku na dopravu

Žádost o poskytnutí příspěvku na dopravu 2022.doc

Žádost o zrušení trvalého pobytu

Žádost o zrušení TP.pdf

Vysvědčení právní způsobilosti ke vstupu do partnerství

Způsobilost ke vstupu do partnerství.pdf

Informace pro vlastníky domu

Vlastník domu.pdf

Osvědčení k uzavření církevního sňatku

Osvědčení k církevnímu sňatku.pdf

Žádost o zvláštního příjemce důchodu

žádost zvláštní příjemce důchodu.pdf

Žádost o osvobození od místního poplatku

žádost o osvobození od místního poplatku od 1.1. 2023.doc

Odbor hospodářsko-technický

VZOR - Smlouva o odvádění odpadních vod

VZOR - Smlouva o odvádění odpadních vod.docx

Žádost o poskytnutí úvěru z Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů

Tiskopis_-_zadost_FOR.doc

Žádost o byt

zadost_o_byt (1).doc

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci

Tiskopis_pripojeni_na_pozemni_komunikaci.doc

Pro umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu

Tiskopis_zvlastni_uzivani_pozemni_komunikace_ing_site.doc

Stránka