Navigace

Obsah

czechpointCzech Point


Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který redukuje byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby obíhala data a ne občan.

 

Co poskytuje CzechPOINT:

  • výpis z katastru nemovitostí
  • výpis z rejstříku trestů
  • výpis z obchodního rejstříku
  • výpis ze živnostenského rejstříku
  • výpis bodového hodnocení řidiče
  • výpis z insolventního rejstříku
  • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Kam pro výpisy na našem úřadě?

Městský úřad Klimkovice, odbor správní, kancelář č. 10

 

Správní poplatky:

Výpis Cena za 1.stranu Za každou další stranu
Z katastru nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Z rejstříku trestů 100 Kč -
Z obchodního rejstříku 100 Kč 50 Kč
Z živnostenského rejstříku 100 Kč 50 Kč
Z bodového hodnocení řidiče 100 Kč 50 Kč
Z insolventního rejstříku 100 Kč 50 Kč
Ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč 50 Kč

 

Datové schránky

datova_schranka

Vyřizujeme žádosti o zřízení datové schránky a rovněž žádosti o její zneplatnění.

 

Provádíme také autorizovanou konverzi dokumentů z elektronické do listinné a z listinné do elektronické podoby.

 

Správní poplatky:

Za provedení autorizované konverze Za každou stránku
Do elektronické podoby 30 Kč
Do listinné podoby 30 Kč