Obsah

Uzavírání sňatků v Klimkovicích

Rada města Klimkovic každoročně schvaluje dobu pro konání svatebních obřadů na 1. a 3. sobotu v měsíci v čase od 10:00 do 15:00, kdy čas 15:00 je začátek posledního obřadu, s přihlédnutím na plánované kulturní akce, volby a státní svátky.

zamek_letni
Zámecká budova – sídlo Městského úřadu Klimkovice

Pokud mají snoubenci zájem o uzavření manželství v jiném termínu, případně na jiném místě než je obřadní síň městského úřadu, činí správní poplatek 1.000 Kč.

park
Pohled do parku Petra Bezruče, který se rozkládá v sousedství zámku v Klimkovicích

 

Slavností atmosféru dotváří i hudba. Zajišťujeme standardně živou hudbu – varhany a flétna. Na přání snoubenců je možné zajistit také reprodukovanou hudbu.

obradni_sin
Obřadní síň v budově zámku v Klimkovicích

 

V poslední době mají snoubenci stále častěji zájem o uzavření manželství v kostelíku sv. Trojice v Klimkovicích. Jedná se o nově restaurovaný kostelík, který město využívá ke kulturním účelům – pořádání výstav či hudebních koncertů.

sv_trojicekostelík
Kostel Nejsvětější Trojice v Klimkovicích

 

Interiér kostela Nejsvětější Trojice v Klimkovicích

sv_trojice_intkostelík
Interiér kostela Nejsvětější Trojice v Klimkovicích

Svatební obřad v tomto starobylém kostelíku je romantický. V horkém letním období je chládek, který panuje uvnitř, pro všechny svatebčany velmi příjemný.
Svatební obřad v kostelíku sv. Trojice je kromě správního poplatku 1 000 Kč zpoplatněn navíc ještě nájmem ve výši 1 000 Kč + 21% DPH.
Všechny další informace o možnostech uzavírání manželství získáte osobně na Městském úřadu v Klimkovicích, odboru správním, kancelář č. 10, nebo telefonicky na čís. tel. 556 420 752, či dotazem na e-mailu lazecka@mesto-klimkovice.cz.