Navigace

Obsah

Oznámení o změně příjmení po rozvodu

Rozvedený manžel nebo manželka, který/á při uzavření manželství přijal/a příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu tohoto manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Oznámení můžete učinit písemně nebo ústně do protokolu na kterémkoli matričním úřadě.

Co musíte předložit:
  • platný občanský průkaz
  • oddací list
  • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačeným nabytím právní moci
Lhůty pro vyřízení a správní poplatky:
  • Podání oznámení ve lhůtě do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku – bez správního poplatku
  • Zmeškání stanovené lhůty – správní poplatek 100,- Kč

 

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství