Obsah

Odbor správní

Organizační zařazení

Město Klimkovice > Městský úřad Klimkovice

Náplň činnosti odboru

 • evidence obyvatel
 • matrika
 • ověřování
 • přestupkové řízení
 • ztráty a nálezy
 • stížnosti
 • petice občanů
 • sekretariát starosty města
 • hlášení v městském rozhlase
 • požární ochrana
 • ochrana obyvatel a krizové řízení
 • sociální záležitosti a SPOD 
 • volby
 • referendum
 • školství
 • pokladna
 • vedení agendy místních poplatků
 • CZECH POINT

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Lazecká Hana, Mgr. Matrika, CzechPoint, ověřování podpisů a listin, sociální záležitosti, pokladna 556 420 752
Gelnarová Ivana Příjem písemností (podatelna), sekretariát starosty, krizové řízení 556 420 303
Jahnová Andrea, Bc. Vedoucí odboru. Evidence obyvatel, OP, CzechPoint, stížnosti občanů, petice, volby, hlášení a projednávání přestupků, požární ochrana, školství, ztráty a nálezy 556 420 752
Šimonová Michaela Strategické plánování, BOZP, spolky, osadní výbory, evidence místních poplatků 556 420 752