Obsah

Doprava a silniční hospodářství

Zákon č.: 13/1997 Sb       

Název zákona: o pozemních komunikacích                        

§: 40 odst. 1, 5   

Stručný popis činnosti: Vykonávají působnost silničního správního úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem: 

a)  rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie

b) projednávají správní delikty podle § 42a a 42b ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad

c) vykonávají působnost silničního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací