Obsah

Odpadové hospodářství

Zákon č.: 185/2001 Sb.

název zákona: o odpadech a o změně některých dalších zákonů

§: 37 odst. 3

stručný popis činnosti: přemisťují po uplynutí 2 měsíců opuštěné vozidlo na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště; informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejňují na své úřední desce; o umístění vozidla písemně informují jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat

 

Zákon č.: 185/2001 Sb.

název zákona: o odpadech a o změně některých dalších zákonů

§: 37 odst. 4

stručný popis činnosti: předávají autovrak provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků, pokud vlastník po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka, a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace, nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště

 

Zákon č.: 185/2001 Sb.

název zákona: o odpadech a o změně některých dalších zákonů

§: 80 odst. 1 písm. a)

stručný popis činnosti: kontrolují, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem

 

Zákon č.: 185/2001 Sb.

název zákona: o odpadech a o změně některých dalších zákonů

§: 80 odst. 1 písm. b)

stručný popis činnosti: ukládají právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinností podle § 66 odst. 1; současně mohou stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím

 

Zákon č.: 185/2001 Sb.

název zákona: o odpadech a o změně některých dalších zákonů

§: 80 odst. 1 písm. c)

stručný popis činnosti: ukládají fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69; současně mohou stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím

 

Zákon č.: 185/2001 Sb.

název zákona: o odpadech a o změně některých dalších zákonů

§: 80 odst. 1 písm. d) 

stručný popis činnosti: kontrolují, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem

 

Zákon č.: 185/2001 Sb.

název zákona: o odpadech a o změně některých dalších zákonů

§: 80 odst. 1 písm. e)

stručný popis činnosti: kontrolují u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky