Obsah

Výstavba okružní křižovatky

Typ: ostatní
Pro zlepšení dopravní situace v centru města Klimkovice bude vybudována v místě křižovatky ulic Lidická a Čs. armády okružní křižovatka, která zvýší plynulost a bezpečnost dopravy v našem městě. Navíc při havarijní situaci na dálnici D1, zejména při uzavírce tunelu, usnadní průjezd městem místním řidičům. Realizace stavby si vyžádá objízdnou trasu ve dnech 1. 6. - 9. 8. 2019, průjezd městem bude po tuto dobu velmi omezen a negativně ovlivní dopravu také cestujícím z okolních měst a obcí.
Historická vozidla otevřela okružní křižovatku

(ohlédnutí za stavbou)

Ve chvíli, kdy jsme v pátek 2. 8. 2019 projížděli historickými vozy pana Lubomíra Vůjtka jako první uživatelé okružní křižovatky v centru našeho města, uvědomoval jsem si současně nejen historické milníky této důležité dopravní tepny vedoucí z Ostravy směrem na Bílovec, Fulnek, Odry a přes Potštát na Olomouc, ale také to, že náš hladký průjezd okružkou byl završením práce a sladkou odměnou všem, kteří se měsíce podíleli  na přípravě a realizaci stavby, a že ne vše šlo tak hladce, jak ten náš první průjezd.

Lidé, kteří rozšiřovali úvoz pro koňské potahy na cestu pro první automobily, by se asi divili, proč dnes chceme autíčkový kolotoč na silnici. Netušili by, že dnes máme ve městě tak hustý silniční provoz, že normální křižovatka provoz brzdila a také se stala nebezpečnou svým reliéfem. Určitě by také netušili, že na našem území povede ještě jedna cesta, mnohem širší a méně klikatá a ještě s tunelem a s průjezdem desetitisíců vozidel za den. Ale určitě by se ptali, co když na té široké cestě nebo v tunelu dojde k havárce, pak ta všechna auta musí přeci projet naším  městem, jak to pak budete zvládat? A hlavně pro takové situace, pro zvýšení plynulosti dopravy v centru města, pro zvýšení bezpečnosti řidičů i chodců a pro přejezd křižovatkou v době uzavírky dálnice je postavena nová okružní křižovatka.

Nerodila se lehce, její stavbu dlouho odmítala Policie ČR z důvodu výškových poměrů a nájezdových sklonů. Díky novému projekčnímu řešení projektanta Jana Maliny a hlavně podpoře Moravskoslezského kraje, jsme získali v březnu letošního roku stavební povolení. Počáteční jednání se zhotovitelem firmou JANKOSTAV s.r.o., s dalším investorem Správou silnic MSK a projektantem přinášela více problémů, než je zdrávo. Především se vyhrotil spor mezi zhotovitelem a projektantem k organizaci výstavby. Zhotovitel odmítl stavbu realizovat za plného provozu vozidel, což bylo projektantem navrhováno. Zástupci našeho města podpořili zhotovitele zejména z důvodu bezpečnosti našich občanů při průchodu stavbou i z důvodu bezpečnosti pracovníků stavby a hlavně s ohledem na možné převedení dopravy přes naše město při havárii na D1. Zhotovitel připravil projekt objízdné trasy, která byla ještě upravena díky souhlasu obcí Bravantice a Olbramice a nakonec schválena jak Policií ČR tak také odborem dopravy SMO. Hledání objízdné trasy, projektování a schvalovací procesy posunuly termíny realizace stavby. Bohužel však harmonogram výstavby naší okružní křižovatky začal kolidovat jak s dlouho plánovanou rekonstrukcí klimkovického tunelu tak také s rekonstrukcí točny DPO v Polance. Koordinací všech zainteresovaných stran došlo k dohodě mezi jednotlivými zhotoviteli a naše největší obava z průjezdu vozidel z D1 přes naši stavbu byla díky vstřícnosti firmy Metrostav zažehnána.

Na konci dubna jsme měli právoplatné stavební povolení, bylo předáno staveniště zhotoviteli, byla schválena objízdná trasa a koordinována situace s okolními stavbami.

V polovině května začaly přípravné práce, které si nevyžadovaly otevření objízdné trasy, naši spoluobčané zákazy vstupu na staveniště si však již uvědomovali obrovský zásah do jejich denního života. My jsme pečlivě a svědomitě připravovali stavbu tak, aby co nejméně zasáhla do života našich spoluobčanů. Nejvíce jsme se obávali nenadálých havárií na D1 a zvýšeného provozu u základní školy[AC6] . Proto jsme kromě informací občanům přes webové stránky města Klimkovic připravili také setkání s občany v místním kinu, které se uskutečnilo dne 27. 5. 2019 a kterého se zúčastnili zejména občané bydlící na ulici Polní, po které vedla objízdná trasa. Diskutující konstruktivně navrhovali vhodnější objízdnou trasu s využitím D1 či ulice Palackého, častěji však diskuse směřovala k naprosto výjimečným až extrémním situacím. Uvědomovali jsme si však, že můžou také nastat.

Na den dětí 1. 6. 2019 to vše vypuklo, začalo se jezdit po objízdné trase, všichni jsme byli ve střehu. Hodně pomáhala Policie ČR i Městská policie z Poruby. Zejména na křižovatce ulice Vřesinská s Polní v době nástupu dětí do školy. S převáděním dětí pomáhali městem vyškolení dobrovolníci, bez kterých bychom dnes těžko mohli hodnotit objížďku za bezkolizní. Objízdná trasa začala fungovat také díky vstřícnosti a ohleduplnosti občanů z ulice Polní. Stavba začala nabírat na obrátkách, pozadu však nezůstávaly ani problémy. Díky pozitivnímu přístupu všech zainteresovaných stran s cílem předat dílo s vysokou kvalitou, se nám jednotlivé problémy dařily přesně pojmenovat a následně také najít řešení. Kromě technických potíží při řešení únosnosti vozovky po odkrytí starých vrstev, které se vyřešily laboratorní zkouškou vzorku vrstev ve spolupráci s technickým dozorem a projektantem, či potíží s odvodněním křižovatky, které zase odhalily červencové přívalové deště a které jsou bohužel důsledkem chybné městské kanalizace, jsme se také dočkali naší noční můry. Ve středu 12. 6. 2019 v odpolední špičce došlo na D1 k havárii a všechen provoz byl přesunut na objízdnou trasu přes naše město. Připravený havarijní plán však zcela selhal díky informačnímu šumu mezi dálniční policií a policejním dispečinkem, o kolizní situaci jsme se většinou doslechli až ze zelené vlny Radiožurnálu, zkolabovala objízdná trasa, byť jsme všichni dělali, co mohli, kolona aut se začala řízeně pohybovat až po několika hodinách. Následný den jsme okamžitě danou situaci řešili na jednání s Policií ČR, ŘSD ČR i Městskou policií Ostrava, zjistili jsme příčinu problému a dohodli se na řešení pro příští obdobnou situaci. Ta opravdu nastala a myslím, že jsme ji zvládli již podstatně lépe.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na realizaci stavby podíleli, zejména MSK a hlavně náměstek hejtmana Ing. Jakub Unucka, dále projekční kancelář pana Maliny, firma Jankostav s.r.o., Správa silnic MSK, Odbor dopravy SMO. Musím také pochválit za velmi dobrou spolupráci místostarostu Lukáše Lyčku a radního pana Jiříčka, a také pracovníky našeho městského úřadu, jmenovitě Ing. Jalůvkovou, p.Homolovou, p.Křivdovou, p.Vaška, hodně se problémům věnoval také poradce pro dopravu Ing. Kopecký. Vyzvednout bych chtěl všechny vyškolené dobrovolníky, kteří regulovali dopravu u základní školy a pomáhali dětem přecházet přes cestu. Děkuji všem našim spoluobčanů za vaši toleranci, ohleduplnost, obezřetnost, které nám pomáhaly překonat dopravní problémy spojené s výstavbou. Společným úsilím jsme stavbu okružní křižovatky v centru našeho města zvládli, přeji všem, jak řidičům tak také chodcům a cyklistům i rychlobruslařům, aby dobře sloužila ve prospěch nás všech.

Jaroslav Varga, starosta města Klimkovic

4. 8. 2019

 


Přílohy

Vytvořeno: 15. 5. 2019
Poslední aktualizace: 13. 8. 2019 09:43
Autor: Správce Webu