Obsah

Protipovodňová opatření města Klimkovice

Typ: ostatní
euTento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Stav zařízení  ve městě je pro informování obyvatelstva při krizových situacích zastaralý a stávající technický stav dokazuje nutnost jeho modernizace.  Projekt byl zpracován, aby město získalo digitální povodňový plán a aby byla  vybudována síť varovného informačního systému a lokální výstražný systém pro město Klimkovice. V minulosti bylo město zasaženo povodní vícekrát, nejvýznamněji vletech 1997, 2006, 2007, 2008 a 2009. Vzhledem k nebezpečí, které z povodní pochází a ke škodám, které byly napáchány  se město rozhodlo řešit tento problém.

Cílem projektu je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit zdraví a majetek občanů města Klimkovice díky instalaci lokálního výstražného a varovného systému spolufinancovaného z Operačního programu  Životní prostředí. Projektovaný místní informační systém umožní poskytování včasných informací obyvatelstvu o charakteru ohrožení a provedení nezbytných opatření k ochraně obyvatelstva.

 Kromě samotného města Klimkovice bude projekt z hlediska preventivních protipovodňových opatření prospěšný také pro další obce, které se nachází po směru toku, neboť i ony mohou využívat veřejně přístupná data naměřená výstražnými prvky města Klimkovice a včas se tak připravit na hrozbu přicházející povodňové vlny. Projekt je koncipován tak, aby splňoval cíle definované v Národním plánu povodí Dunaje, konkrétně rámcový cíl – prevence před povodněmi a cíle v době zvládání povodně. Pro zpracování projektu bylo využito především dílčích plánů povodí, konkrétně Dílčího plánu povodí Odry, ve kterém jsou uvedeny konkrétní informace pro zájmové dílčí povodí.

 

Celkové způsobilé výdaje: 5 826 863 Kč

Dotace EU: 4 078 804 Kč (70%)

Příspěvek příjemce podpory: 1 748 059 Kč (30%)

Registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011177

Datum zahájení realizace projektu: 7. 7. 2020

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 12. 2021


Příloha

Vytvořeno: 20. 8. 2020
Poslední aktualizace: 20. 8. 2020 15:26
Autor: Správce Webu