Obsah

Investiční akce

Níže je uveden výčet nejzajímavějších investičních akcí města. O ostatních investičních akcích můžete získat informace na Hospodářsko-technickém odboru města Klimkovic: jaluvkova@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 257.

Oficiální informace o veškerých investicích města Klimkovic jsou uvedeny na https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=mesto-klimkovice

Zprávy

eu

Protipovodňová opatření města Klimkovice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí celý text

ostatní | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Zateplení budovy Domova pro seniory

Informace o projektu Zateplení obvodového pláště budovy č. p. 245 na ulici Jarmily Glazarové v Klimkovicích celý text

ostatní | 13. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výstavba okružní křižovatky

Pro zlepšení dopravní situace v centru města Klimkovice bude vybudována v místě křižovatky ulic Lidická a Čs. armády okružní křižovatka, která zvýší plynulost a bezpečnost dopravy v našem městě. Navíc při havarijní situaci na dálnici D1, zejména při uzavírce tunelu, usnadní průjezd městem místním řidičům. Realizace stavby si vyžádá objízdnou trasu ve dnech 1. 6. - 9. 8. 2019, průjezd městem bude po tuto dobu velmi omezen a negativně ovlivní dopravu také cestujícím z okolních měst a obcí. celý text

ostatní | 15. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice

Investiční akce ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice se letos v období od 1. 4. do 31. 8. 2019 dostane do své hlavní stavební fáze. Bude se budovat hlavní kanalizační řad položením potrubí v hlavní komunikaci. celý text

ostatní | 27. 3. 2019 | Autor: Správce Webu