Obsah

Odbor finanční

Náplň činnosti odboru

 • Podklady pro sestavení rozpočtu města a provádění jeho změn během roku dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vedení účetní evidence dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb. a dle Českých účetních standardů pro ÚSC č. 701 - 710.
 • Vedení agendy poplatku ze psů dle obecně závazných vyhlášek města (formulář)
 • Evidenci veškerého movitého a nemovitého majetku města
 • Zpracování měsíčních, pololetních a ročních výkazů pro MF a rozborů hospodaření pro jednání rady a zastupitelstva města
 • Zpracování závěrečného účtu města včetně finančního vypořádání ve vztahu ke státnímu rozpočtu
 • Peněžní styk s bankou - internetové bankovnictví
 • Podklady pro styk s pojišťovnou
 • Plnění úkolů vyplývajících z platných zákonů a vyhlášek, které mají vztah k bodům a) až i) náplně činnosti finančního odboru
 • Vedení agendy výherních hracích automatů
 • Hospodaření města

Osoby

JménoFunkceTelefon
Králová VladislavaPříjmy města, Evidence psů556 420 079
Vožická Hana, Ing.Výdaje města556 420 079
Dabrowská Eva, Ing.Vedoucí odboru. Rozpočet města.556 420 079