Navigace

Obsah

Co u nás vyřídíte

 

Starosta města Dveře č. 5 Bc. Jaroslav Varga
Mobil: 602 610 632
Tel.: 556 420 303
starosta@mesto-klimkovice.cz

 


 


 

Místostarosta města Dveře č. 3 Ondřej Mika

Místostarosta přítomen

po telefonické dohodě

Tel.:  7240189 240
mistostarosta@mesto-klimkovice.cz 

 


 


 

Tajemník MěÚ Dveře č. 9 Ing. Bc. Ladislav Vašek
Personální agenda Tel.: 556 420 196
Obecně závazné vyhlášky města Mob.: 722 927 609
tajemnik@mesto-klimkovice.cz

 

Odbor správní

Vedoucí odboru, Evidence obyvatel

Dveře č. 10

 

 

 

 

 

 

 


 

Bc. Andrea Jahnová

 

CzechPoint
Stížnosti občanů, petice, volby

Tel.: 556 420 752

Hlášení a projednávání přestupků

 

jahnova@mesto-klimkovice.cz

 

 


 

Požární ochrana, školství
Ztráty a nálezy

 

Matrika, CzechPoint

Dveře č. 10

 

 

 


 

Mgr. Hana Lazecka
Ověřování podpisů a listin Tel.: 556 420 752

Sociální záležitosti, pokladna


 

lazecka@mesto-klimkovice.cz


 

Strategické plánování, BOZP

Dveře č. 10

 

 

 

 


 

Michaela Šimonová

spolky

Tel.: 556 420 752

osadní výbory

poplatky za komunální odpad


 

simonova@mesto-klimkovice.cz
Příjem písemností (podatelna)

Dveře č. 5

 

 

 

Ivana Gelnarová
Sekretariát starosty Tel.: 556 420 303

Krizové řízení

podatelna@mesto-klimkovice.cz

 

Odbor finanční

Vedoucí odobru

Rozpočet města

Dveře č. 7

 

 

 


 

Ing. Eva Dabrowská
Tel.: 556 420 079

 


 

dabrowska@mesto-klimkovice.cz


 

Příjmy města

 

Dveře č. 7

 

 

 


 

Vladislava Králová
Tel.: 556 420 079

Evidence psů


 

kralova@mesto-klimkovice.cz


 

Výdaje města

 

 

Dveře č. 7

 

 

Ing. Hana Vožická
Tel.: 556 420 079

vozicka@mesto-klimkovice.cz

 

Odbor hospodářsko-technický

 

Vedoucí odboru

Dveře č. 15

 

 

 

 


 

Ing. Dita Jalůvková
Územní plánování Tel.: 556 420 257

Příprava a realizace investic města

 


 

jaluvkova@mesto-klimkovice.cz
Silniční správní úřad

Dveře č. 11

 

 

 

 

 

 


 

Mgr. Naděžda Kolinová
Kácení dřevin Úřední hodiny:                                        

Po: 8:00-14:00, Pá: 8:00-13:00

Tel.: 556 420 108

Životní prostředí

 


 

kolinova@mesto-klimkovice.cz

Silniční správní úřad 

Dveře č. 11

 

 

 


 

 

Bc. Jana Jalůvková

Pronájem pozemků města

 

Výpůjčky


 

 

Tel.: 556 420 108

j.jaluvkova@mesto-klimkovice.cz


 

Převody nemovitých věcí

Dveře č. 11

 

 

 

 


 

RNDr. Marie Czernínová
Věcná břemena Tel.: 556 420 108

Ochrana ovzduší

 


 

czerninova@mesto-klimkovice.cz

Příprava a realizace investic města

 

 

 

 


 

Dveře č. 11

 

 

 

 


 

Bc. Vladislav Poledník

Tel.: 556 420 108

polednik@mesto-klimkovice.cz
Odpadové hospodářství

Dveře č. 12

 

 

 

 

 


 

Bc. Marta Křivdová
Příspěvky na výměnu kotle Tel.: 556 420 233
Úvěry z Fondu na rekonstrukci bytů a domů

krivdova@mesto-klimkovice.cz

 


 

 

Kácení dřevin

Dveře č. 12

 

 

 


 

Sylva Homolová

Vyjadřování k novým stavbám

Tel.: 556 420 233

Realizace investic města

 

homolova.s@mesto-klimkovice.cz


 

Administrace kanalizace města

Dveře č. 12

 

 

 

Ing. Helena Malásková
Uzavírání smluv o odpadních vodách Tel.: 724 189 241

Vodní hospodářství

malaskova@mesto-klimkovice.cz