Navigace

Obsah

Co u nás vyřídíte

Náplň práce
Dveře č.
 Jméno, telefon, e-mail
 
Starosta města 5 Jaroslav Varga  
Mobil: 602 610 632  
Tel.: 556 420 303  
starosta@mesto-klimkovice.cz  
       
Místostarosta města 3 Bc. Lukáš Lyčka  
Místostarosta přítomen Tel.: 602 289 533  
po telefonické dohodě mistostarosta@mesto-klimkovice.cz   
       
Tajemník MěÚ 9 Ing. Bc. Ladislav Vašek  
Personální agenda Tel.: 556 420 196  
Obecně závazné vyhlášky města Mob.: 722 927 609  
  tajemnik@mesto-klimkovice.cz  
       
       
Odbor správní
 
Evidence obyvatel 10 Bc. Andrea Jahnová  
OP, CP, CzechPoint Tel.: 556 420 752  
Stížnosti občanů, petice, volby jahnova@mesto-klimkovice.cz  
Hlášení a projednávání přestupků    
Požární ochrana, školství    
Ztráty a nálezy    
  10    
Matrika, CzechPoint Mgr. Hana Lazecka  
Ověřování podpisů a listin Tel.: 556 420 752  
Sociální záležitosti, pokladna lazecka@mesto-klimkovice.cz  
  10    

Strategické plánování, BOZP, 

Michaela Šimonová  
spolky, osadní výbory Tel.: 556 420 752  
  simonova@mesto-klimkovice.cz  
  5    
Příjem písemností (podatelna) Ivana Gelnarová  
Sekretariát starosty Tel.: 556 420 303  
Krizové řízení podatelna@mesto-klimkovice.cz  
       
       
Odbor finanční
 
Rozpočet města 7 Ing. Iveta Rattmanová  
Výherní hrací přístroje Tel.: 556 420 079  
  rattmanova@mesto-klimkovice.cz  
  7    
Příjmy města Vladislava Králová  
Evidence psů Tel.: 556 420 079  
  kralova@mesto-klimkovice.cz  
  7    
Výdaje města Ing. Hana Vožická  
Tel.: 556 420 079  
vozicka@mesto-klimkovice.cz  
       
       
Odbor hospodářsko-technický
 
Vedoucí odboru 15 Ing. Dita Jalůvková  
Územní plánování Úřední hodiny shodné s úředními hodinami MěÚ, ale st jen do 15:30  
Vyjadřování k novým stavbám Tel.: 556 420 257  
Dělení a zcelování pozemků jaluvkova@mesto-klimkovice.cz  
  15    
Územní plánování Mgr. Naděžda Kolinová  
Dělení a scelování pozemků Úřední hodiny:  
Vyjadřování k novým stavbám Po 13:00 - 17:00 a Čt 9:30 - 11:30  
  Tel.: 556 420 257  
  kolinova@mesto-klimkovice.cz  
  11    
Životní prostředí, kácení dřevin Petra Janečková-Bílá  
Silniční správní úřad Tel.: 556 420 108  
Pronájem pozemků města janeckovabila@mesto-klimkovice.cz  
  11    
Výkupy a prodeje pozemků a budov RNDr. Marie Czernínová  
Věcná břemena Tel.: 556 420 108  
Ochrana ovzduší czerninova@mesto-klimkovice.cz  
  12    
Odpadové hospodářství Bc. Marta Křivdová  
Příspěvky na výměnu kotle Tel.: 556 420 233  
Úvěry z Fondu na rekonstrukci bytů a domů krivdova@mesto-klimkovice.cz  
Administrace kanalizace ve městě    
  12    
Příprava a realizace investic města Sylva Homolová  
Tel.: 556 420 233  
homolova.s@mesto-klimkovice.cz  
  12    
  Ing. Helena Malásková  

Příprava a realizace investic města

Administrace kanalizace města

Tel.: 724 189 241  
  malaskova@mesto-klimkovice.cz