Obsah

Studánky

logo_studankyMěsto Klimkovice získalo dotaci z Moravskoslezského kraje na další komunitní akci - revitalizaci studánek. Čerpáme z dotačního titulu Podpora dobrovolných aktivit v rámci udržitelného rozvoje pro rok 2015 z odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu MSK.

Jedná se o tři studánky v lese za Hýlovem, dále Rada města Klimkovic pro revitalizaci zvolila nikdy nevysychající studánku v ulici Habrová a dalším cílem je vyřešit nevzhledný močál v parku a přetvořit jej ve studánku, která už teď dostala jméno Lihovarská.

U zrodu celého projektu stáli obyvatelé Hýlova a klimkovičtí skauti, kteří budou hlavní pracovní silou při čištění daných míst - odstraňování bahna, přesunech materiálů, výstavbě kamenných zídek či dřevěných prvků, které navrhne místní architektka Ing. Arch. Petra Ševcůjová. Dotaci administruje Kulturní a informační středisko kis@mesto-klimkovice.cz, 556 420 005.

Jedná se o komunitní akci, tedy takovou, na jejíž přípravě i realizaci se podílí kromě města i veřejnost – dobrovolníci, nadšenci, ti, kteří mají zájem a chtějí se do dění ve svém městě připojit.

logo_mskS obnovou studánek souvisí i Řezbářské sympozium pořádané městem Klimkovice, bude na téma „Teče voda, teče“, a to ne náhodou. Věříme, že uměleckým řezbářům se podaří z dodaného materiálu vytvořit sochy např. víl či lesních bytostí, a ty budou umístěny u revitalizovaných studánek. Vzniknou tak příjemná odpočinková místa uprostřed přírody.

Od konce roku 2015 budou v lázních a v TIC Klimkovice umístěny letáčky s informacemi o oživených studánkách.

logo_fb_15pxhttps://www.facebook.com/events/766742406779329/ nebo na http://www.estudanky.eu/

 

 

Turistická mapa

Turistická mapa