Navigace

Obsah

Výzva k nahlášení škod, které byly pravděpodobně způsobeny zvýšeným provozem na objízdné trase.

Typ: ostatní
Vážení spoluobčané,
vzhledem k dokončení stavby „Okružní křižovatka silnic II/647, III/4654 a ul. Lidická – Klimkovice“ a tím i ukončení objízdné trasy po ul. Polní a ul. Havlíčkově si vás město Klimkovice dovoluje vyzvat k nahlášení škod na Vašem majetku, které byly pravděpodobně způsobeny zvýšeným provozem na objízdné trase.
Podněty, nejlépe s fotodokumentací se stavem počátečním a konečným, doručte na podatelnu Městského úřadu Klimkovice nebo elektronicky na podatelna@mesto-klimkovice.cz do 15. 8. 2019, na podněty doručené po tomto datu nebude brán zřetel. Město Klimkovice následně vaše podněty předá zhotoviteli stavby k posouzení oprávněnosti.

Upozorňujeme, že ve sporných případech bude zhotovitelem přizván soudní znalec a v případě zjištění, že poškození nevzniklo v důsledku dopravního zatížení během vedení objízdné trasy, budou náklady vynaložené na znalecký posudek zhotovitelem vymáhány po žadateli samotném.

Starosta města Klimkovic


Vytvořeno: 9. 8. 2019
Poslední aktualizace: 9. 8. 2019 12:40
Autor: