Navigace

Obsah

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZ ELEKTROMOBILU

Typ: ostatní
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZ ELEKTROMOBILU
Zadavatel:
• Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ: 00298051, DIČ: CZ00298051
• Zastoupené: Ing. Zdeněk Husťák, starosta města
• Kontaktní osoba: Mária Bílková
Předmět:
• Město Klimkovice je majitelem elektromobilu Nissan Leaf, SPZ 9T5 09 66, rok výroby 2014.
Vítěz výběrového řízení (provozovatel) bude pro město Klimkovice zajišťovat provoz elektromobilu na základě Příkazní smlouvy.
Podmínky:
• Zadavatel předá provozovateli výše uvedený elektromobil k provozování, tj. zajištění taxislužby pro především lázeňské hosty a občany Klimkovic.
• Elektromobil bude sloužit k účelům turistiky, propagace, osvěty a veřejné dopravy v souladu s Provozním řádem, který schválilo Zastupitelstvo města Klimkovic pod č.j. 266.4 z 27. 6. 2014 a v souladu s předmětem dotace Moravskoslezského kraje.
• Zadavatel zůstává majitelem elektromobilu a jako takový zajišťuje veškeré základní povinnosti majitele vozu (povinné a havarijní pojištění, technické kontroly, servis apod.).
• Zadavatel na své náklady vybaví vůz taxametrem a datalogerem (záznamové zařízení s GPS).
• Provozovatel bude mít k dispozici svůj mobilní telefon.
• S provozovatelem bude sepsána příkazní smlouva, kde budou podrobně popsány podmínky provozu (vzor – příloha).
Finanční podmínky:
• Veškeré příjmy z provozu elektromobilu náleží zadavateli. Příjmy z provozu zahrnují příjmy z jízdného, reklamy a pod.
• Odměnu za provozování elektromobilu stanoví zadavatel, a to dle výše tržby z jízdného
po zdanění.
• Výši jízdného stanoví provozovatel po schválení Radou města
• Náklady na elektrickou energii zajistí zadavatel s tím, že provozovatel bude energii čerpat
přednostně z dobíjecích stanic ČEZu a dalších poskytovatelů, kde je tato služba poskytována bezplatně.
Termín:
• Svou nabídku zašlete do 15. 1. 2019 včetně na adresu:
Město Klimkovice
Mária Bílková
Lidická 1
742 83 Klimkovice


V Klimkovicích 2. 1. 2019


Vytvořeno: 4. 1. 2019
Poslední aktualizace: 4. 1. 2019 13:11
Autor: