Navigace

Obsah

Uzavírka tunelu Klimkovice 8. 4. - 12. 4. 2019

Typ: ostatní

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodlo podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích takto: Na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“), doručené dne 7. 3. 2019, se p o v o l u j e I. částečná uzavírka tunelu Klimkovice na dálnici D1 (km 364,6–347,7) za účelem provádění pravidelné údržby a servisu, a to
a) uzavírka levé tunelové trouby v termínu 8. 4. 2019, 00:15 hod.–10. 4. 2019, 00:00 hod.; provoz bude veden v režimu 0/1+1,

b) uzavírka pravé tunelové trouby v termínu 10. 4. 2019, 00:15 hod.–12. 4. 2019, 00:00 hod.; provoz bude veden v režimu 1+1/0, II. úplná uzavírka tunelu Klimkovice na dálnici D1 (km 364,6–347,7) za účelem realizace a odstranění přechodné úpravy provozu, a to v termínech

a) dne 8. 4. 2019, 00:00–00:15 hod., za účasti Policie České republiky (dále jen „PČR“),

b) dne 10. 4. 2019, 00:00–00:15 hod., za účasti PČR,

c) dne 12. 4. 2019, 00:00–00:15 hod, za účasti PČR

Vytvořeno: 5. 4. 2019
Poslední aktualizace: 5. 4. 2019 10:42
Autor: Mária Bílková