Navigace

Obsah

Kácení topolů

Typ: ostatní
Vážení občané, dáváme vám na vědomí, že v nejbližších dnech budou pokáceny velké topoly podél ulice Čs. armády (kolem prodejny Hrušky směrem dolů k parku). Abychom předešli různým dohadům, neboť víme, že toto stromořadí je spjato s historií Klimkovic, informujeme vás o důvodech tohoto rozhodnutí.

V rámci připravované stavby nového chodníku bylo město Klimkovice postaveno před rozhodutí, zda a jak ochránit kořenový systém těchto stromů. Při rozhodování nechalo posoudit jejich zdravotní stav Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Z jejich posudku vyjímáme: "Topoly jsou krátkověké dřeviny s křehkým a měkkým dřevem náchylným ke zlomu a vyhnívání. Posuzované stromy jsou až na dvě výjimky neperspektivní a doporučujeme jejich výměnu. Mají sníženou vitalitu a zhoršený zdravotní stav. Několik znich  je  v havarijním  stavu  v důsledku velkých dutin při bázi, nadměrného zasažení jmelím, poškození kmene a výrazného prosychání..." 

Jako jedno z možných opatření byl dále uveden výrazný ořez, případně sesazovací ořez, který by vyřešil napadení jmelím, přítomnost suchých větví a zvýšil stabilitu stromů, nicméně existuje riziko, že by ani tento radikální krok nepomohl a topoly by zareagovaly uschnutím. V případě ořezu (mimo akutně havarijních) by případně došlo k prodloužení života topolů o několik let, ve kterých by topoly vyžadovaly intenzivní údržbu zmlazující koruny.

Po seznámení se s uvedenými skutečnostmi došla rada města k rozhodnutí, a to hlavně s ohledem na bezpečnost občanů (!),  nechat vykácet všechny posuzované topoly. O možnosti náhradní výsadby jiných dřevin se jedná.

Rada města Klimkovic


Vytvořeno: 15. 3. 2021
Poslední aktualizace: 15. 3. 2021 11:03
Autor: