Navigace

Obsah

Dopravní obslužnost Klimkovic od 1. 9. 2021

Typ: ostatní
Jízdní řády jednotlivých linek jsou uvedeny v příloze této zprávy a jsou k dispozici tištěné podobě v Klimkovickém informačním centru.
Změna jízdních řádů bude platit od 1. 9. 2021.

POZOR!!!  Od 1. 9. 2021 nová koncepce dopravní obsluhy městské části Ostrava – Polanka nad Odrou a města Klimkovice

Nová koncepce dopravní obsluhy se dlouho a pečlivě připravovala od září roku 2019 a postupně se vyvíjela. Byla projednána na veřejném setkání s občany dne 16. 9. 2020 v klimkovickém kinu za účasti autorů návrhu - představitelů společnosti KODIS s.r.o. (správce Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS) a představitelů města Klimkovice a městské části Ostravy - Polanky nad Odrou. Po bouřlivé avšak věcné diskusi byly nejzávažnější připomínky akceptovány a zaslány KODIS k další úpravě navržených jízdních řádů. Následně upravené jízdní řády projednala Rada města Klimkovice, která v diskusi hledala možnosti k omezení nárustu vozokilometrů a tím ke snížení navrhované celkové částky za přepravu tak, aby bylo dosaženo jednoho ze základních požadavků nové koncepce dopravní obslužnosti, což je zachování celkové výše finančních nákladů. Závěrečné slovo pak mělo Zastupitelstvo města Klimkovice, které na svém zasedání dne 5. 5. 2021 sice schválilo navrženou koncepci dopravní obslužnosti, avšak uložilo zpracovateli společnosti KODIS s.r.o. ještě upravit jízdní řády. Poslední úpravy byly zaměřeny na zvýšení počtu spojů linky č. 64 na úkor linky č. 76 vedoucí přes Polanku n. O.  Takto upravené modelové jízdní řády line DPO č. 59, 64 a 76 Zastupitelstvo města Klimkovice schválilo na svém zasedání dne 26. 5. 2021 a zároveň uložilo radě města zajistit vyhodnocení vytíženosti jednotlivých spojů uvedených linek do 30. 6. 2022.

 

V čem spočívají změny dopravní obslužnosti?

Předně se ruší stávající linka č. 53.

Stávající linka č. 64 zůstává v nezměněné trase Klimkovice-Sanatoria, K.-Centrum, K.-Viola, Ostrava-Svinov a zpět.

Nově bude provozována linka č. 76, která bude jezdit v trase Klimkovice-Sanatoria, K.-Centrum, K.-Dřevovýroba, Polanka n. O., Ostrava-Svinov a zpět.

Rovněž nově bude provozována linka č. 59, která bude jezdit v trase: Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Dubina, Stará Bělá, Polanka n. O., Klimkovice-dřevovýroba, K.-centrum, K.-Viola, Ostrava-Svinov a zpět.

 

Jízdní řády jednotlivých linek jsou uvedeny v příloze této zprávy a jsou k dispozici tištěné podobě v Klimkovickém informačním centru.

 

Změna jízdních řádů bude platit od 1. 9. 2021.

 

V Klimkovicích, dne 9.8. 2021                                                        Jaroslav Varga, starosta města Klimkovice

 

Linka č. 64

Linka č. 76

Linka č. 59A

Linka č. 59B

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 23. 8. 2021
Poslední aktualizace: 23. 8. 2021 10:13
Autor: Alice Chlebovská