Navigace

Obsah

Částečná uzavírka tunelu

Typ: ostatní

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako
věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), rozhodlo podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích takto:
Na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 659 93 390, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“), doručené dne 24. 9. 2018,
se za účelem provádění pravidelné údržby a servisu tunelu Klimkovice na dálnici D1 povoluje
I. částečná uzavírka tunelu Klimkovice na dálnici D1, a to
a) uzavírka levé trouby tunelu Klimkovice v termínu 23. 10. 2018, 00:10 hod.–
24. 10. 2018, 24:00 hod.; provoz bude veden v pravé tunelové troubě v režimu 1+1,
b) uzavírka pravé trouby tunelu Klimkovice v termínu 25. 10. 2018, 00:15 hod.–
26. 10. 2018, 24:00 hod.; provoz bude veden v levé tunelové troubě v režimu 1+1,
II. úplná uzavírka dálnice D1 v tunelu Klimkovice, a to v termínech
a) 23. 10. 2018, 00:00–00:10 hod.,
b) 25. 10. 2018, 00:00–00:10 hod.,
c) 27. 10. 2018, 00:00–00:10 hod.

Vytvořeno: 23. 10. 2018
Poslední aktualizace: 23. 10. 2018 12:49
Autor: